Annons
Läkemedelsverket efterlyser mandat mot läkemedelsbrister
Vill kunna styra läkemedel till dem med störst behov
Veronica Arthurson. Foto: Skärmbild.

Vill kunna styra läkemedel till dem med störst behov

Läkemedelsverket vill ha en lagfäst ledarroll mot brister och rätt att omfördela läkemedel inom landet.

12 jun 2024, kl 13:08
0

Annons

När det råder brist på viktiga läkemedel vill Läkemedelsverket kunna styra läkemedel till dem som har störst medicinska behov. Och för att kunna göra det så effektivt som möjligt behövs ett tydligare uppdrag i arbetet mot läkemedelsbrister. Myndigheten vill ha en uttalad uppgift att vara den centrala nationella samordningsaktören i detta arbete.

Det framgår av en diger delrapport som myndigheten i förra veckan lämnade till regeringen. I morgon, torsdag, kan du som är nyfiken rapporten delta i ett webbinarium som Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden arrangerar. Erica Hagblom och Therese Ringbom från Läkemedelsverket presenterar förslagen i rapporten och svarar på frågor.

I dag höll Veronica Arthurson, direktör vid Läkemedelsverket, en digital pressträff för att belysa delrapporten.

Fokuserar på konkreta åtgärder

Läkemedelsverket har de senaste åren fått ett flertal regeringsuppdrag om det växande problemet med läkemedelsbrister. Det uppdrag som myndigheten nu har lämnat en delrapport från är, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, brett. Läkemedelsverket ska “kartlägga, analysera och föreslå åtgärder som syftar till att förebygga och hantera rest- och bristsituationer”, både när det gäller humanläkemedel och läkemedel för djur.

I den aktuella delrapporten presenterar myndigheten drygt 30 förslag till åtgärder för att förhindra och hantera bristsituationer.

– Givet storleken på problemet har vi landat i att det är viktigt att vi kommer med konkreta åtgärdsförslag, sa Veronica Arthurson vid pressträffen.

Vill ha tydligt mandat mot brister

Flera av åtgärdsförslagen berör Läkemedelsverkets roll.

– Det finns behov av en nationell central aktör som håller ihop aktörerna och frågorna. Vi tror att Läkemedelsverket kan vara en sådan central aktör och det är också en förutsättning för en del av våra andra uppdrag, sa Veronica Arthurson.

Enligt delrapporten behövs det vissa förändringar i den så kallade myndighetsinstruktionen till Läkemedelsverket.

– En del av det vi gör i dag i arbetet mot läkemedelsbristerna är sannolikt inte helt i linje med den nuvarande instruktionen. Den behöver uppdateras.

Förslag om att styra läkemedel efter behov

Ett tydligare mandat är, menar Veronica Arthurson, viktigt bland annat för att Läkemedelsverket i ett kritiskt läge ska kunna styra läkemedel så att de kommer till dem som behöver dem allra mest. Ett flertal av åtgärdsförslagen i delrapporten gäller just fördelning och omfördelning av läkemedel.

Läkemedelsverket vill kunna ge partihandlare undantag från leveransskyldigheten och omfördela läkemedel mellan olika apotek.

– I de flesta fall räknar vi med att det ska ske på frivillig basis. I undantagsfall vill vi dock också kunna fatta tvingande beslut om omfördelning.

Förslag om ransonering

Ett annat delområde i rapporten omfattar olika förslag till insatser för att begränsa åtkomsten till ett läkemedel som det råder brist på. En tänkbar åtgärd är enligt Läkemedelsverket att tillfälligt ändra receptstatusen på det aktuella läkemedlet.

Man kan, som exempelvis Danmark tidigare gjorde med paracetamol, tillfälligt receptbelägga ett receptfritt läkemedel.

– Då blir det förskrivarna som styr vilka som får tillgång till produkten.

Att införa denna möjlighet skulle eventuellt kräva en lagändring. En möjlighet som Läkemedelsverket redan har är att begränsa utlämningen av ett läkemedel på apotek. apoteken ska då bara expediera recept som är utskrivna av läkare med en viss specificerad specialistkompetens.

Vill förenkla licenshantering

Ett mycket viktigt område är också, menar Veronica Arthurson, att på olika sätt förenkla och förbättra hanteringen av licensläkemedel. Sådana läkemedel är i dag allt oftare lösningen när det blir brist på ett läkemedel som normalt brukar finnas på den svenska marknaden.

Nu fortsätter Läkemedelsverket arbetet med att ta fram förslag på andra delområden. År 2026 ska myndigheten slutredovisa till regeringen.

Några av de uppdragspunkter som återstår att utreda och som ska redovisas då är utvidgad möjlighet för farmaceuter att byta läkemedel vid expediering, möjlighet för farmaceut att bryta förpackningar vid expediering och ökad information om tillgången på parallellhandlade läkemedel.