Annons

Viktig begränsning om säkerhet får inte utelämnas

Anmäld: Eli LillyAnmälare: PfizerÄrende: CialisÄrendenr: W528/03Utgång: Fälld

26 aug 2003, kl 10:57
0

Pfizer anmäler Eli Lilly som nyligen lanserat Cialis för behandling av erektil dysfunktion. P menar att EL i sin marknadsföring inte tagit med begränsningar om dagligt intag. I den aktuella broschyren står att man bara får ta en tablett per dag, oavsett styrka. I Fass står däremot ?Säkerheten vid dagligt bruk under längre tid har inte fastställts?. Denna viktiga begränsning, ur ett säkerhetsperspektiv, måste finnas med i materialet, och framgå tydligt, vilket annars strider mot artikel 4. EL svarade till P att man i framtiden ska beakta detta. Det har dock kommit till P:s kännedom att EL fortsätter att använda materialet.
I sitt svar medger EL att P kan ha rätt i sitt påstående och att de är tacksamma för påpekan. EL erkänner dock att hela texten inte har kommit med i patientbroschyren. EL kan inte heller garantera att broschyren inte har delats ut sedan början av mars. EL lovar dock att tillse att texten kommer med i alla broschyrer.
IGM anser att P:s anmärkan, om begränsningen som saknas i materialet, men som klart och tydligt finns med i Fass, är av så allvarlig karaktär att den inte kan utelämnas. EL har dessutom inte hörsammat P:s upphörandeuppmaning och därför strider materialet mot artikel 4 och 17.5. IGM ålägger därför EL att betala en IGM-avgift om 60000 kr.n