Annons

VI TYCKER – Den nya apoteksutredningen

Efter EG-domstolens utlåtande om det svenska apoteksmonopolet i Hanner-målet har regeringen förändrat det svenska apotekssystemet på några punkter, medan man vidhåller att monopolet kan kvarstå.
Regeringen har dock aviserat ännu en statlig utredning av apotekssystemet i höst och Ylva Johansson har deklarerat att hon kan tänka sig försäljning av nikotinersättningsmedel i affärer.
Handeln anser att frågan om ökad tillgänglighet via till exempel receptfritt i butiker ska brytas ut i utredningen och ges särskild förtur.
Hur vill du att direktiven till den nya apoteksutredningen ska utformas?

24 aug 2005, kl 11:57
0

Richard Bergström, vd, Läkemedelsindustriföreningen:

Jag hoppas utredaren får mandat att även titta på andra OTC-läkemedel än bara nikotin. Och att man överväger en ny ombudsmodell med fri etableringsrätt även i storstäder.
Dessutom måste man titta allmänt på lagerhållning samt informations- och tjänsteverksamheten så att vi lever upp till EG-domen.

Lena Westin, Konsumentinstitutet Kilen:

Läkemedel glider allt mer över till att bli konsumtionsvaror. Men idag faller de inte under konsumetsskyddslagen. Direktiven behöver därför ta fasta på konsumentsskyddet när det gäller försäljning av läkemedel, och även föreslå en lagändring om att läkemedel ska omfattas av gällande konsumentskyddslagar.


Mikael Hoffman, ordförande i läkemedelskommittén, Östergötland:

Hanteringen av receptfria läkemedel utanför Apoteket bör utredas förutsättningslöst och inte begränsat till nikotinersättningsmedel. Frågan bör vara högt prioriterad.
Medan flera receptfria läkemedel kan säljas med fullgod säkerhet utanför apotek så bör vissa receptfria läkemedel även i fortsättningen endast säljas inom ordinarie apoteksverksamhet (statlig eller privat).
Att göra fler läkemedel receptfria får inte försvåras genom att receptfritt blir liktydigt med möjlighet till försäljning utanför apotek.

Bodil Ericsson, adminstrativ chef, Läkemedelsrådet, Region Skåne:

Spontant håller jag med handeln om att frågan om receptfritt i butiker borde få särskild förtur. I direktiven bör finnas att man noggrannt ser över receptfria läkemedels farlighet, målgrupp och användbarhet. Det är viktigt att det görs en bedömning av vilka som är lämpliga att sälja i handeln och vilka som inte är det. Att nikotinläkemedel inte kan köpas i handeln idag är rent ut sagt fånigt.

Kennert Lenhoff, ordförande i läkemedelskommittén i Blekinge län:

En avreglering av receptfria läkemedel torde innebära ökad tillgänglighet. Men vad innebär detta för konsumtionen av dessa läkemedel? Folkhälsoaspekter? Man bör göra internationella utblickar.
Hur kommer priserna påverkas? På vilken nivå ska den farmacevtiska kompentensen finnas?
Man bör även belysa möjligheten av utökad tillgänglighet inom nuvarande monopolsystem, en för mig tilltalande lösning. För övrigt torde väl apoteksmonopolet vara minst sagt välutrett.