”Vi samlar in massor av data utan att använda den”

Vi måste bli bättre på att omsätta insamlad data i praktisk kunskap, bloggar Apotekarsocietetens vd Karin Meyer.

31 Jan 2019, kl 08:25
0

”Läkemedel är en del i en behandling där kostnaderna ibland kan vara höga, vilket dock bör ses i ett större perspektiv. Ett läkemedel kan ge samhällsekonomiska vinster i andra delar av den offentliga sektorn än hos den som är betalare. Detta borde ett land som Sverige ta tag i på allvar och studera närmare.

Men trots att data finns tillgänglig bör mer göras för att omsätta denna till kunskap i praktiken – alltså kort och gott använda den.”

Läs hela Karin Meyers blogginlägg här.