?Vi kan förhindra onödigt lidande tillsammans?

KUNDKOMMUNIKATION FEMTE INLÄGGET, BEMÖTANDE AV LEIF BERGDAHLS INLÄGG I LMV 1-2/04

20 feb 2004, kl 16:37
0

Annons

Vi farmacevter leker inte läkare, vi är fullt införstådda med att det är läkaren som ställer diagnos och bland annat ordinerar läkemedel. Men det är vi som är läkemedelsexperterna, vi ägnar ju det mesta av vår tid åt läkemedel. Det åligger oss att vid expedition av läkemedel förvissa oss om att patienten kan använda sitt läkemedel på rätt sätt. Det ska vi göra genom individuellt anpassad information. Detta står att läsa i Läkemedelsverkets föreskrifter.


Så även om läkaren gett sin patient fullödig information, är det vår arbetsuppgift att ta reda på att så skett. När det gäller biverkningar är det nog oftare fabrikanternas bipacksedlar som skrämmer patienterna än samtalen med oss. Jag kan naturligtvis inte svara för alla mina kollegor, men de flesta av oss pratar biverkningar, när patienten frågar. Vår avsikt är verkligen inte att skada förtroendet mellan läkare och patient, vi har också patientens bästa för ögonen.


Avslutningsvis vill jag uppmana till bättre samarbete mellan läkare och farmacevter. Vi vet att en stor del av de patienter som kommer akut till sjukhusen gör det på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Så både läkare och farmacevter har ett viktigt arbete att förhindra onödigt lidande och onödiga kostnader, och det kan vi göra tillsammans.


Anneli Åkesson
Leg. receptarie
Dosapoteket, Malmö