Verklig förskrivning måste beaktas

Anmäld: Wyeth Lederle
Anmälare: Hässle
Ärende: Marknadsföring av Lanzo genom prisjämförelser
Ärendenr: IGM W304/01

8 jun 2001, kl 15:04
0

Annons

Vid två tillfällen i december 2000 uppmanade Hässle att Wyeth Lederle skulle upphöra med sina besparingspåståenden på temat ?Lanzo spar miljoner?.

Hässle påpekar att Wyeth jämför Lanzo 15 mg med Nexium 20 mg och anser att den jämförelsen är missvisande eftersom Fass-texten för Lanzo anger att dosen ska höjas till 30 mg vid terapisvikt. Enligt aktuell försäljningsstatistik tycks en sådan terapisvikt med 15 mg-doseringen ej vara ovanlig för Lanzo eftersom endast 24 procent av Lanzo-försäljningen förra året utgjordes av den lägre dosen.

Hässle efterlyser också klinisk dokumentation på att doserna är jämförbara och anser att en prisjämförelse måste vara bättre underbyggd. Eftersom Nexium är ett nytt läkemedel och ännu inte används i någon omfattning som ger utrymme för några miljonbesparingar är ?Lanzo spar miljoner?-påståendet rent hypotetiskt.

IGM bedömer att Wyeth i an-nonserna måste ange hur jämförelserna mellan produkterna har gjorts. Vidare anser IGM att terapisvikten med Lanzo 15 mg inte är ovanlig och att detta inte har räknats in i jämförelsen, liksom att Wyeth inte har räknat med Nexiums ?vid behov?-dosering. Det verkliga förskrivningsmönstret vid olika indikationer av Lanzo är viktigt att beakta, till exempel att en dominerande del av förskrivningen sker på 30 mg men att jämförelsen är gjord med 15 mg.

IGM bedömer att utskicket strider mot artikel 4.5, 12.1 och 12.2 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr.