Annons

Var tredje får läkemedelsrelaterade problem

Ungefär var tredje person som tar antidepressiva läkemedel får problem med antingen ofullständig effekt eller biverkningar. Det är en av slutsatserna i SBU:s rapport om behandling av depressionssjukdomar som offentliggjordes igår.

22 jan 2004, kl 14:07
0

Igår presenterades efter åtskilliga förseningar SBU:s rapport om depressionssjukdomar.

Rapporten understryker att bra behandlingsmetoder finns och att de flesta personer med depression skulle kunna bli helt bra och återgå till sina vanliga liv. Detta kräver dock att vården blir bättre på att utnyttja de behandlingsmetoder som finns. Idag saknas ofta strategier för att behandla och följa upp sjukdomen effektivt.

Vid sidan av läkemedelsbehandling är de mest välfungerande psykoterapierna beteendeterapi, kognitiv terapi och olika kombinationer av dessa.

– Det gemensamma för dessa bevisat verksamma psykoterapier är att de är strukturerade och inriktar sig på beteendeproblem, tankesätt och relationsproblem som hänger ihop med depressionen, säger Marie Åsberg, psykiatriprofessor och ordförande för SBU-projektet i ett pressmeddelande.
Det finns dock väldigt få terapeuter i landet som är utbildade i dessa metoder.

Läkemedelsvärldens temablock i nummer 3/04, som kommer ut i slutet av februari, handlar om depressionssjukdomar.