Annons

Vägrar tro på ökade kostnader

Socialminister Göran Hägglund tar all kritik med ro. Allt regeringen vill är att öppna marknaden, poängterar han. Det är inte obligatoriskt för någon att starta apotek i Sverige.

20 feb 2009, kl 16:35
0

Annons

Målet med både prispress och ökad tillgänglighet, kommer ni att nå det?
? Ja. I första hand har vi fokus på att öka tillgängligheten eftersom det är den stora bristen i Sverige.  

Om det bara gäller tillgängligheten, varför ger ni inte Apoteket AB i uppgift att öppna fler apotek?
? För att vi har kommit till vägs ände med monopolet. Såvida inte staten är beredd att ta pengar från hälso- och sjukvård och äldreomsorg för att föra över pengar till Apoteket så kan inte Apoteket AB genomföra ett sådant uppdrag. Det är de tydliga med själva också.

Många av de stora kedjorna säger att de är avvaktande, vad gör ni om ingen av dem vill gå in i Sverige?
? Det vi gör är att i lagstiftningen öppna för nya aktörer att komma hit. Det handlar inte om att göra det obligatoriskt, utan om att göra det möjligt för nya aktörer att komma in. Men om ingen kommer hit så har vi ju inte konstruerat modellen på ett bra sätt eftersom vi då inte uppnår en ökad tillgänglighet. Men min övertygelse är att den proposition som vi lämnar till riksdagen kommer att leda till att vi får in fler aktörer.

Ni räknar med att omregleringen ska leda till en prispress på originalläkemedel, hur ska det gå till?
? Får man in fler aktörer som tävlar om marknadsandelar så kommer det att spela en roll för att hålla priserna i schack.

Men om apoteken lyckas pressa priserna så ska ju den marginalen gå direkt till apoteken, hur ska det sen komma statskassan till del?
? Dels ska den modell vi har idag där TLV gör hälsoekonomiska analyser vid prissättningen av läkemedel vara kvar. Vi vill också att de ska vara mer aktiva än vad de har varit hittills för att hålla koll på prisutvecklingen. Man ska komma ihåg att det viktigaste målet för reformen inte är att pressa ner kostnaderna utan att öka tillgängligheten.

De flesta räknar med att TLV måste sätta en högre marginal än idag för att apoteken ska bli lönsamma, har ni satt något tak för vad tillgängligheten får kosta?
? Nej, något sådant finns inte.

Kan ni acceptera att kostnaden för läkemedel blir större?
? Jag tror inte att utvecklingen kommer att vara sådan. Poängen är att ha en grimma på prisutvecklingen så att vi kan hålla koll.

När det gäller kompetenskraven på läkemedelsansvarige på apoteken, kan du förklara lite hur ni har tänkt där?
? Det är klart att man vill lägga sig på en så hög kompetensnivå som är ekonomiskt rimligt och praktiskt möjligt. Om man skulle säga till exempel att du skulle behöva vara professor i farmakologi för att vara läkemedelsansvarig så skulle det komma till en orimligt hög kostnad. Därför gäller det att hitta en lösning som säkerställer att vi har en tillräcklig säkerhet. Vi har valt att landa på farmacevter eftersom det inte kommer vara praktiskt genomförbart om vi kräver apotekarkompetens.

Oppositionen säger att de ska dra tillbaka omregleringen om de vinner nästa val, vad säger du om det?
? Ja, jag tror inte Ylva Johansson tror på det där själv ens. Ingen regering kommer, efter att vi öppnat upp marknaden, kunna gå fram med krav under parollen »låt oss bli som Kuba och Nordkorea och återställa ett statligt monopol«. Det kommer de aldrig någonsin att göra.

Vad är ditt huvudsakliga argument för att driva igenom den här omregleringen?
? Jag tycker att varje person eller parti som förordar ett monopol är svaret skyldig på den frågan, varför ska det vara monopol?

Jo Langmoen, koncernchef för Tamro, säger att »regeringen går från ett monopol till en planekonomi«, vad säger du om det?
? Det var slagkraftigt formulerat. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är ett område som inte duger för någon vildavästern-ekonomi. Här handlar det verkligen om att säkerställa trygghet och säkerhet kring potentiellt farliga produkter.

Om alla förhandlingar med potentiella köpare strandar, kan ni ändra förutsättningarna då?
? Inte i den här propositionen. Vi har haft väldigt mycket samtal med olika intressenter och vi har gjort våra avvägningar. Den proposition som är på gång kommer att se ut så som den remiss som skickades till lagrådet.