Annons
Vaccin skyddade mot svår genombrottsinfektion

Vaccin skyddade mot svår genombrottsinfektion

En studie av över 100 000 primärvårdspatienter mätte risken för genombrottsinfektion som krävde sjukhusvård.

23 mar 2022, kl 09:30
0

Annons

I en studie av ”real world data” såg forskarna ett starkt vaccinskydd mot svår covid-19. Forskarna följde 106 349 primärvårdspatienter vid Mayo clinic i Rochester, USA, under 21 månader. Resultaten av studien bekräftar tidigare mindre studier samt klinisk erfarenhet. Studien är publicerad av tidskriften Clinical infectious diseases.

Forskarna kartlade de sjukhusfall med genombrottsinfektioner med covid-19 som inträffade i den stora patientgruppen. Definitionen av sådana fall var att en sjukhuspatient testade positivt för covid-19 minst två veckor efter full vaccinering mot covid-19 eller 90 dagar efter en tidigare konstaterad covid-19-infektion.

Patienterna ansågs fullvaccinerade efter två doser av mRNA-vaccin från Moderna eller Pfizer/Biontech eller en dos av vaccinet från Johnson & Johnson.

Såg starkt vaccinskydd mot svår covid-19

Bland de drygt 100 000 primärvårdspatienterna var det 108 som under uppföljningstiden hamnade på sjukhus och visade sig ha en genombrottsinfektion. Men endast 69 av dessa lades in på sjukhus på grund av covid-19. I övriga fall orsakades inläggningen av andra åkommor hos personer som samtidigt visade sig ha en genombrottsinfektion med covid-19.

Forskarna analyserade de 69 fallen med sjukhusvård på grund av genombrottsinfektion. Bland de fullvaccinerade visade analysen en statistisk risk på 0,06 procent för en så svår genombrottsinfektion. Det motsvarar 6 fall per 10 000 fullvaccinerade.

Bland dem som haft covid-19 men inte var vaccinerade var risksiffran 0,04 procent och bland dem som både haft sjukdomen och vaccinerat sig var den 0,01 procent. Skillnaderna mellan vaccinerade, tidigare infekterade och dem som var både och var dock inte statistiskt signifikanta.

Anser att vaccinering är säkrast

Studieperioden inföll under åren 2020 och 2021 och omfattar de virusvarianter som cirkulerade då, innan omikron blev dominerande. Forskarna pekar på att det är en begränsning hos studien att den inte mäter eventuella effekter av växlingen mellan olika virusvarianter.

Men forskarna konstaterar att resultaten är i linje med tidigare forskning. Vissa studier har visat att vaccinering förhindrar allra flest sjukhusfall med genombrottsinfektion, medan andra studier har visat att naturlig infektion ger det starkaste skyddet. Forskarna bakom den aktuella studien betonar att deras resultat bör tolkas som att båda typerna av immunitet ger ett mycket starkt skydd mot allvarlig genombrottsinfektion.

– Eftersom det är omöjligt att veta i förväg hur svår en första infektion med covid-19 blir, så förblir vaccinering det säkraste sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom, säger Aaron Tande, läkare vid Mayokliniken och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Han framhåller också att vaccinering ger en extra förstärkning av immuniteten hos den som har haft covid-19.