Annons

Vaccinering mot influensa för det mesta inte kostnadseffektivt

Att influensavaccinering för personer över 65 års ålder är visat kostandseffektivt håller de flesta med om. Men fördelen med vaccinering för dem yngre än 65 är mindre säker. I en nyligen publicerad artikel i JAMA har detta undersökts.Under två influensasäsonger, 1997-98 och 1998-99 följdes 1 184 respektive 1 191 personer. Studien var dubbelblind, randomiserad och […]

22 jun 2002, kl 20:58
0

Att influensavaccinering för personer över 65 års ålder är visat kostandseffektivt håller de flesta med om. Men fördelen med vaccinering för dem yngre än 65 är mindre säker. I en nyligen publicerad artikel i JAMA har detta undersökts.
Under två influensasäsonger, 1997-98 och 1998-99 följdes 1 184 respektive 1 191 personer. Studien var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Slumpmässigt utvaldes om deltagarna skulle få trivalent inaktiverat influensavaccin eller steril koksaltlösning som injektion.
Deltagarna själva meddelade undersökningssköterskan om eventuella influensasymptom. Från dessa personer togs näs- och halsprov för odling och klassificering. Deltagarna utrustades med en termometer, loggbok samt instruktioner för ifyllnad.
Både direkta och indirekta kostnader inkluderades i den ekonomiska analysen. De omfattar bl a läkarbesök, kostnad för vaccinering, mediciner, sjukhusvistelse, minskad arbetsinkomst mm.
Författarna kommer fram till att den totala kostnaden för de vaccinerade deltagarna var högre än kostnaden för de som fick placebo. De drar slutsatsen att vaccinering av personer yngre än 65 kan minska influesainsjuknande, bortavaro från arbete och antalet läkarbesök när vaccin och virus stämmer överens, men de flesta år är det inte kostandseffektivt med influensavaccinering. 
 JAMA. 2000;284:1655-1663