Upptäck ditt sommarsverige

Läkemedelsvärlden tipsar dig som brukligt om läkemedelsrelaterade pärlor i vårt vackra sommarland. Ta med tidningen under resan, stanna och njut. Redaktionen önskar trevlig sommar!

11 jun 2004, kl 17:36
0

Annons

Borås
? Medicinhistoriska museet. Öppnar i augusti med utställningar på tema hälsa, folkhälsa och medicinhistoria.
www.boras.se/net/Bor%e5s/Kultur/Medicinhistoriska+museet

Dals Rostock

? Örtagården, Dals Rostock
Örtagården innehåller cirka 350 krydd- och medicinalväxter, färg- och spånadsväxter, häx- och trolldomsörter samt gammeldags prydnadsväxter. En stor del av dem växer vilt i naturen. Örtagården är anlagd till minne av en av Sveriges främsta kännare av medicinalväxter, Johannes Henriksson, som levde och verkade i Dals Rostock kring förra sekelskiftet. Han hade här stora odlingar med medicinalväxter och skrev många böcker i ämnet. Örtagården innehåller även en utställning
om Henriksson och medicinalväxtodlingen.
http://ortagarden.rostock.se/

Enköping
? Westerlundska museet, Kyrkogatan 29. Läkarmottagning och bostad för Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund. www.enkoping.se/ swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=13359

Falun
? Medicinhistoriskt museum, Nisserska huset vid Falu lasarett. Utställning om läkekonst från tidigt 1800-tal och framåt, samt officininredning från apoteket i Nås. www.ltdalarna.se/ templates/ltPage____6114.asp

Gotland
? Krusmyntagården. Örtagård med läkeörter.
www.krusmynta.se/butik/Index.html
? Kattlunds gård i Grötlingbo socken på södra Gotland. Örtagård med medicinalväxter.
www.gotmus.i.se/museigard/kattlund/
kattlund.htm
? Botaniska trädgården i Visby.
www.guteinfo.com/svenska/45/1260.htm

Grythyttan, Loka Brunn
? Apoteksofficin, ingår i Sveriges Kurortsmuseum. www.lokabrunn.nu/

Göteborg
? Medicinhistoriska museet i Oterdalska huset, Östra Hamngatan 11. Berättar om sjuk- och hälsovårdens utveckling, samt innehåller
en officininredning från Marstrand. www.sahlgrenska.se/templates/Page____14650.aspx
? Psykiatrihistoriska museet, Lillhagsparken 19, Hisings Backa. www. sahlgrenska.se/templates/Page____14666.aspx
? Botanisk trädgård, Carl Skottsbergs gata 22 A. Örtagård, klippträdgård, växthus, planteringar med olika teman, många ovanliga växter.
http://w3.goteborg.se/botaniska/

Helsingborg

? Apoteket Kärnan, fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg
Apoteket Kärnans kungliga privilegier utfärdades av Karl XI år 1676. Till en början bedrevs verksamheten i en byggnad i kvarteret mellan Kullagatan, Strömgränden och Norra Storgatan. 1823 hamnade apoteket i ett hus byggt 1813, mittemot Mariakyrkans absid. Här fanns det kvar fram till 1977. Redan 1880 fick det namnet Kärnan, och blev kungligt Hovapotek år 1894. Då apoteket renoverades och moderniserades 1958-59, skänktes inredningen och en del av laboratorieutrustningen till Helsingborgs museum, och ställdes upp på Fredriksdal 1970-71.
www.museum.helsingborg.se/fredkrta.htm

? Helsingborgs Medicinhistoriska Museum, Bergaliden 20. Samlingar från olika sjukhus, vårdinrättningar och privatläkare i staden.
Tel 042-10 12 79.

? Leo Nostalgicus, Leos farmaciindustrimuseum, Norrbroplats 2, Helsingborg. Industrimuseum över AB Leos 80-åriga verksamhet, tillgängligt för grupper om allra högst 25 personer efter överenskommelse. Tel 042-22 80 01, 14 09 57.

Jokkmokk
? Samemuséet Ájtte. Jokkmokks Fjällträdgård, botanisk trädgård med medicinalväxter.
http://www.ajtte.com/

Järna
? Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark. I Antroposofernas trädgård finns ett stort urval av rosor, buskar, medicinalväxter, pioner och klematis. www.kulturhuset.nu/

Jönköping
? Apoteksmuseet i Munksjöskolan, grundat 1982. Barnarpsgatan 39, tel 036-32 48 00.

Kalmar
? Regalskeppet Kronan med många apoteksfynd
www.kalmarlansmuseum.se/kronan/index.html

Köping
? Köpings apoteksmuseum ? Scheeles Minne, grundat 1984. Östra Långgatan 32, tel 0221-253 41.
? I Köping finns även en Scheelestaty samt ett gravmonument i Köpings kyrka.

Landskrona
? Apoteksofficin från 1897. Landskrona museum, Kasernplan, tel 0418-795 34.

Linköping
? Apoteksmuseum och medicinsk örtagård i Gamla Linköping. Apoteket Kronans officin från 1890 och föremål från 1700-talsapoteket Wasen.
www.linkoping.se/gamlalinkoping
? Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats. Medicinhistorisk avdelning med bland annat två livs levande blodiglar.
www3.linkoping.se/lansmuseum/medicin.html

Lund
? Medicinhistoriska museet. Farmacihistorisk avdelning med läkekonstens historia sedd ur lundaperspektiv. Paviljong 7, S:t Larsparken,
tel 046-15 17 39.
? Apoteket Svanen i Lund, inredning från 1898. Kyrkogatan 5, tel 046-14 02 10.

Malmö
? Apoteket Lejonet, Stortorget. Sveriges i dag äldsta apotek med inredning från 1898. Stortorget 8, tel 040-97 90 36.

Mariestad
? Vadsbo museum, Marieholm. En särskild utställning är ägnad Apoteket Lejonet i Mariestad, grundat 1704, tel 0501-632 14.

Motala, Medevi Brunn
? Apoteksmuseum sedan 1939.
http://home.swipnet.se/~w-50413/

Mönsterås
? Apoteksmuseet i Stranda Hembygdsgård, invigt 1968, Kvarngatan 26.
www.galatea.nu/stranda.html

Norrköping
? Vrinnevisjukhuset, farmacihistorisk utställning.

Simrishamn
? Apotekarns Trädgård, Stortorget. En skånsk medelhavsträdgård.www.apotekarns.com/

Skara
? Apoteket i Skara, inredning från 1904. Järnvägsgatan 14, tel 0511-215 04.

? Boskapsapoteket, Skara
Apoteket anlades av Linnélärjungen Peter Hernquist, efter att han 1775 fått Gustaf III:s uppdrag att grunda Veterinärinrättningen i Skara. I byggnadens källarvåning inreddes ett boskapsapotek. Vid Hernquists död 1808 stängdes apoteket för allmänheten och när undervisningen av veterinärelever upphörde 1889 skingrades apoteket och packades ned i lådor. Vid restaureringen av Brogårdsbyggnaden på 1950-talet packades de nästan bortglömda lådorna upp och apoteket rekonstruerades.
Apoteket innehåller skåp och hyllor med ståndskärl i trä, glas och glaserad lera, salvkrukor, ?recepturen? med mortlar och vågar med dåtidens medicinalvikter. Där finns också en eldstad där läkemedel tillreddes. I rummet intill finns en samling glasflaskor
av äldre datum innehållande olika prover av torkade medicinalväxter och andra ämnen som exempelvis bävergäll och spanska flugor av vilka man framställde medikamenter.
www-skara.slu.se/museum/utst.html

Staffanstorp
? Tirups örtagård har ca 500 sorters krydd-, färg- och medicinalväxter. www.tirupsortagard.se/

Stockholm
? Bergianska trädgården. Örtagård med krydd- och medicinalväxter. www.bergianska.se/
? Scheelestaty i Humlegården.
? Farmacihistoriska Museet, Wallingatan 24.
www.swepharm.se/?page=7
? Apoteket Storken, inredning från 1898. Storgatan 28, tel 08-662 55 78.
? Apoteket Korpen, inredning från 1924. Västerlånggatan 16, tel 08-20 28 20.
? Apoteket Ugglan, inredning delvis från 1894. Drottninggatan 59, tel 08-23 14 25.
? Nobelmuseet. Börshuset, Stortorget, Gamla Stan. www.nobel.se/nobel/nobelmuseum/index-sv.html

? Skansen, Stockholm
Ett av Skansens sommartema är Alla tiders hälsa ? bot och läkekonst i folktro och vetenskap. Besökarna möter äldre tiders syn på sjukdom, dess uppkomst, orsaker och bot. Med Skansens kulturhistoriska miljöer i centrum och genom att belysa vilken betydelse förändrade livsvillkor har för hälsan, kommer Skansen att i ett historiskt perspektiv anknyta till dagens hälsoproblematik. Här träffar du både kloka gumman och apotekaren, och kan besöka ett tandvärksträd och en magisk trädrot. Miljöer som ingår är bland annat Arbetarbostaden, Apoteket, Statarlängan och Örtagården.
www.skansen.se/hgt/hg_2.asp?HGId=8

Säter
? Mentalvårdsmuseet, Säters sjukhus, grundat 1987. Tel 0225-565 09.

Södertälje
? Tom Tits Experiment. www.tomtit.se/

Umeå
? Västerbottens museum, medicinhistoriska samlingar. www.vasterbottensmuseum.se/

Uppsala

? Linnéträdgården, Uppsala
I Linneträdgården odlas bara växter som kunnat beläggas verkligen odlades där av Linné. Dit hör läkemedelsväxter som Aristolochia, Rheum, Digitalis, tidlösa med flera. Sedan tre år tillbaka finns en liten utställning i det gamla Linnéorangeriet. Där presenteras Linnéträdgårdens historia och Linnés vetenskapliga insatser. En del om hans medicinska gärning och synpunkter finns också med, såsom hans smultronkur mot gikt, hans medicinska karriär i Stockholm och några exempel på läkeväxter. www.linnaeus.uu.se/

? Medicinhistoriskt museum med apoteksmuseet. Eva Lagervalls väg 8.
www.medfak.uu.se/medhistmus/

? Psykiatrihistoriska museet. Eva Lagerwalls väg 10. www.akademiska.se/templates/ a_klinik____5856.asp
? Örtagården i Botaniska trädgården. Sveriges äldsta botaniska trädgård. www.botan.uu.se/
? Bibliotheca Walleriana, en av världens största och värdefullaste samlingar av historisk litteratur inom medicin och angränsande områden. www.ub.uu.se/arv/special/waller.cfm
? Linnés Hammarby, strax utanför Uppsala. Här finns bland annat Upplandsträdgården som planterades vid slutet av 1800-talet med gammaldags prydnads- och medicinalväxter.
http://www.hammarby.uu.se/

? Anatomiska teatern, Uppsala
Museum Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad. En av museets huvudattraktioner är Olof Rudbecks anatomiska teater från 1663. Teatern utformades som en påbyggnad på husets tak ? ett åttakantigt tornrum vars kupol utvändigt kröntes av ett solur. I mitten av teatern placerades ett dissektionsbord. Här kom Rudbeck att utföra ett antal spektakulära liköppningar på avrättade brottslingar, då han undervisade i anatomi. Tack vare de smala och brant sluttande bänkraderna i teatern, kunde 200 personer bevista dessa anatomiska demonstrationer, som inte bara vände sig till universitetets studerande, utan till en betalande allmänhet. Den anatomiska teatern i Uppsala är idag den enda bevarade i sitt slag från 1600-talet. Den unika miljön och rummets speciella utformning fortsätter att fascinera även 300 år efter att den byggdes. www.gustavianum.uu.se/anatomen/
anatomen.shtml

Vadstena
? Botaniska trädgården ? Hortus redivivus. Växter med anor från den Heliga Birgittas tid. Här finns örtkryddor, läkeväxter, giftdroger, historiska rosor och prydnadsbuskar.
www.vadstenaortagard.se/
? Hospitalmuséet. Byggnaden uppfördes år 1757 och fick då heta ?Stora Dårhuset?. Samlingarna i museet speglar psykiatrivården från 1500-talets början till våra dagar. www.vadstena.com
? Apoteket i Vadstena, inredning från 1864.
Rådhustorget 7, tel 0143-120 58.

Ven/Landskrona
? Uraniborg, Tycho Brahes observatorium, laboratorium och slott. Förutom att studera rymden experimenterade han med mediciner mot feber, epilepsi och pest. www.tychobrahe.com/sv_tychobrahe/index.html

Vindeln
? Apoteket i Vindeln, inredning från 1924. Vårdcentralen, tel 0933-100 02.

Visingsö
? Visingsborgs örtagård, Hamnen. Anlagd i 1650-talets sirliga barockstil och omfattar bland annat läkeörter. www.visingso.net/forening/ortagarden/

Vänersborg
? Medicinhistoriskt museum. Vänersborgs lasaretts historia 1783-1988, sjukhusmat förr och nu, folklig läkekonst, veterinärmedicinsk historia samt en örtagård med medicinalväxter. Gamla lasarettsbyggnaden i Vänerparken.
www.alvlanmus.se/museer/medicin/medstart.htm

Väröbacka
? Åkrabergs Trädgård, 20 km norr om Varberg. Medicinalväxter och fuchsiautställning.
www.akraberg.se/

Västerås
? Farmacihistorisk avdelning i Landstingets medicinhistoriska museum. Claréusgatan 2, tel 021-17 30 00.

? VALLBY friluftsmuseum
Örtagård med läkemedelsväxter och kryddor. I museet finns också Apoteket Hjorten, varav den del av officinen som allmänheten hade tillträde till finns utställd. Inredningen är av masurbjörk och tillverkade 1908 då apoteket låg på Kopparbergsvägen i Västerås. 1959 donerades den till museet tillsammans med ståndkärl och ett fåtal redskap.
proaros.headline.vasteras.se/pres_kult_vallbyfri.asp

Växjö
? Psykiatrihistoriska museet, S:t Sigfrids sjukhus.
www.ltkronoberg.se/psyk/psykmus/psykmus.htm

Öland
? Pinakoteket Galleri, apoteksmuseum, skulpturhall. Torget, Mörbylånga, tel 0485-407 95.

En del tips har tagits från Per Boströms och Bo Ohlssons farmacihistoriska hemsida:
http://home.swipnet.se/PharmHist/

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng