Annons
Tullens ojämna kamp

Tullens ojämna kamp

Varje år sker det fem miljoner importer till Sverige. Varje dag passerar 10 000 internationella brev postterminalen på Arlanda. I denna flod gömmer sig de förfalskade läkemedel som tullen tillsammans med polisen ska stoppa. På Tullverket jobbar man med frågan på flera nivåer. Är det narkotiska läkemedel blir det ett smugglingsärende. De andra förfalskade preparaten […]

20 feb 2009, kl 16:01
0

Annons

Varje år sker det fem miljoner importer till Sverige. Varje dag passerar 10 000 internationella brev postterminalen på Arlanda. I denna flod gömmer sig de förfalskade läkemedel som tullen tillsammans med polisen ska stoppa. På Tullverket jobbar man med frågan på flera nivåer. Är det narkotiska läkemedel blir det ett smugglingsärende. De andra förfalskade preparaten hamnar under avdelningen för immaterialrätt, där Per Holgersson är en av tre nationella experter.
– Vi har hand om alla misstänkta kopior av alla sorters varor som passerar gränsen. Förra året hade vi 600-700 fall där vi utredde varumärkesintrång. Av dem handlade ett tiotal om läkemedel, berättar Per Holgersson.  
Betryggande få ärenden kan man tycka, men förmodligen är mörkertalet stort eftersom förfalskade läkemedel förs in på ett sätt som i princip gör det omöjligt för Tullen att komma åt problemet. Den mesta införseln av kopierade läkemedel sker via enskilda postleveranser som privatpersoner beställt via internet.
– Varje brev innehåller då 10-15 tabletter och vi har ingen som helst möjlighet att utreda varje sådan försändelse.
Istället får tullen lita på postpersonalens tränade ögon.
– Personalen här ute på posten på Arlanda har lärt sig att känna igen ett typiskt läkemedelspaket. De ser ofta ut på ett speciellt sätt så de sorterar ut misstänkta paket. Med hjälp av personal från tullen skickar vi sedan tillbaka paketet till avsändaren.
Hur många försändelser som stoppas på det här sättet förs det ingen statisk över, men enligt Per Holgersson är det en ansenlig mängd.
– På det här sättet minskar vi åtminstone antalet förfalskade läkemedel som kommer in i landet. Det är så mycket vi kan göra i dagsläget.
Kopierade läkemedel är ett speciellt område för Tullen på många sätt. Eftersom det är förbjudet att som privatperson importera egna läkemedel från land utanför EES kan tullen stoppa införseln utan att utreda om det faktiskt är en kopia.
– Men de försändelser som vi har tagit vidare för analys har innehållit en massa konstiga saker, så jag skulle gissa den absoluta majoriteten av de brev som kommer med läkemedel i sig innehåller förfalskade preparat.

Hur går det till när ni väljer att undersöka en misstänkt förfalskning?
– Förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska kunna gå vidare när vi upptäcker en misstänkt kopia är att företaget med rättigheten redan från början har lämnat in en ansökan till oss på vilka produkter som de tror att det kan komma in kopior på. I dagsläget är det ett fyrtiotal läkemedelsföretag som har sådana ansökningar inne.  
– Om vi upptäcker en större försändelse med vad som ser ut att vara förfalskade läkemedel så kontaktar vi det företag som har rättigheten till läkemedlet. Om de bekräftar att det är ett varumärkesintrång så skickar vi ett brev till importörer. Företagen får sedan göra upp sinsemellan. Om de kommer överens får vi en förstörelseanmälan. Om det inte händer och det inte blir ett rättsfall av det hela så släpper vi godset till importören efter tio dagar.

Hur ser ert samarbete med andra myndigheter ut?
– Vi ska precis påbörja diskussioner med Läkemedelsverket och Polisen för att se på vilket sätt vi kan samarbeta bättre. Men de diskussionerna har precis börjat så jag vet ännu inte vad det kan leda till.
– Men vi skulle vara hjälpta av att få mer tips från både Läkemedelsverket och Polisen. Läkemedelsverket har ju egna spaningar på internet och kan antagligen upplysa oss om vilka företag som de misstänker levererar falska läkemedel. Och Polisen hittar ju förfalskade läkemedel vid olika tillslag, så om vi kan få del av deras kunskap om vilka importörer som varit inblandade så kan vi naturligtvis upptäcka deras nästa försändelse. Problemet är många gånger att de som håller på med det här har ett tiotal olika företagsnamn som de importerar under, men ju mer vi vet om dessa desto bättre.
I höstas genomförde EU-kommissionen en stor gemensam tullaktion för att stoppa just förfalskade läkemedel. Under två månader beslagtog de 34 miljoner förfalskade tabletter.
– Den sortens internationella aktioner är oerhört viktiga av flera anledningar. Dels så lär vi oss via vilka vägar och metoder som de här firmorna arbetar. Dels så är jag övertygad om att det har en preventiv inverkan eftersom många leveranser på det här sättet blev stoppade.

Kommer ni någonsin kunna stoppa alla förfalskade läkemedel?
– Vi i tullen kommer aldrig kunna stoppa hundra procent av de läkemedel som kommer in, så det är avgörande att man får folk att förstå riskerna. Det borde vara lättare att få folk att förstå varför de inte ska köpa förfalskade läkemedel än varför de inte ska köpa förfalskade t-shirtar. Jag tror att den sortens insatser som Läkemedelsverket gör nu med att öka människors medvetande är mycket viktiga.
– Även om läkemedel är en liten del av vår verksamhet så är det prioriterat. Vi ska ju framförallt stoppa de varor som kan vara skadliga, och där hamnar läkemedel i en prioriterad grupp tillsammans med leksaker och livsmedel.