Annons
KI-forskare utvecklar verktyg som mäter bakteriers antibiotikaresistens
Kommer antibiotikan att bita? Nytt test ska guida
Vicent Pelechano (till vänster) tillsammans med studiens två förstaförfattare Lilit Nersisyan (mitten) och Susanne Huch. Foto: Yujie Zhang.

Kommer antibiotikan att bita? Nytt test ska guida

På några minuter ska läkare kunna få veta om patientens infektion är mottaglig för antibiotika eller ej.

22 maj 2023, kl 17:00
0

Att snabbt kunna hitta rätt antibiotika till patienter med allvarliga infektioner är viktigt och svårt. Läkarna vill välja ett preparat som det är sannolikt att bakterierna hos patienten inte är resistenta mot, utan kommer att svara på.

Kan vara bråttom hitta rätt antibiotika

Men dagens metoder för att testa antibiotikaresistens kan ta flera timmar eller dagar. Ofta behöver behandlingen sättas in snabbare än så, vilket kan göra att läkaren väljer bredspektrumantibiotika för att öka chansen att träffa rätt. Nackdelen med det är dock att användning av bredspektrumantibiotika ökar risken för resistensutveckling.

Nu utvecklar forskare vid Karolinska institutet en molekylär metod som de hoppas ska kunna minska det här dilemmat. Metoden kan på några minuter ge svar på om bakterierna i ett prov svarar på antibiotikabehandling eller ej. Forskarna presenterar sina fynd i Nature microbiology.

De har också startat ett bolag som ska vidareutveckla metoden och ta fram ett snabbtest som sjukvården kan använda.

Mäter bakteriers mRNA

– Vi tror och hoppas att det här kan bli ett av många verktyg som sjukvården behöver för att bekämpa antibiotikaresistens, som är ett allvarligt och växande problem, säger Vicent Pelechano, senior forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Han har lett studien där metoden togs fram. Metoden kallas 5PSeq och bygger på att sekvensera budbärar-RNA (mRNA) från bakterierna. Det har visat sig att dessa mätningar ger en bra bild av hur bakterierna reagerar på olika typer av stress, till exempel antibiotikabehandling.

Testade nära 100 bakteriearter

Forskarna har utvärderat metoden på 96 bakteriearter från olika stammar. Det handlar bland annat om bakterier i prover från vagina och från avföring, men också om jordbakterier. Inom 5-30 minuter visade metoden om bakterierna skulle svara på antibiotikabehandling.

I det forskardrivna bolaget går nu arbetet vidare, med finansiering från Vetenskapsrådet.