Annons

Täta fabrikatbyten kan bli verklighet

Regeringsförslaget om generisk substitution kan leda till att patienter får skiftande fabrikat av sina läkemedel vid varje apoteksbesök.

24 jan 2002, kl 21:19
0

Generisk substitution, som regeringen vill införa på bred front i höst, är på frivillig basis redan ett faktum på många håll i Sverige. I många regioner finns lokala överenskommelser om substitution och erfarenheterna från en rad försöksprojekt, exempelvis i Västerbotten, har varit övervägande positiva (se till exempel LV 5/01).

Motstånd på två fronter

Förslagets utformning har sedan lagrådsremissen blev offentlig kritiserats för att det riskerar leda till alltför täta läkemedelsbyten.
I Danmark är generisk substitution ett faktum och där tillämpas en så kallad bagatellgräns (se LV 12/01). I regeringens proposition finns dock ingen sådan konstruktion, någon minimigräns för prissänkningar införs alltså inte och apoteken ska byta till det ?billigaste tillgängliga? preparatet.
Ulf Bergman, överläkare vid Huddinge universitetssjukhus, tolkar den sistnämnda formuleringen som att apoteken kan välja att lagerhålla och i första hand expediera de generika som rekommenderas av den lokala läkemedelskommittén.
? Det finns som jag ser det inget hinder i vägen för detta scenario. Om det uppstår konkurrensrättsliga problem får detta prövas av vederbörliga instanser, säger Anders Blanck på Socialdepartementet.
Denna möjlighet ska dock ses mot bakgrund av Apotekets skyldighet att tillhandahålla alla läkemedel inom 24 timmar, som regleras i företagets avtal med staten. Om en patient vill ha det billigaste läkemedlet och därmed slippa en merkostnad, är det aktuella apoteket alltså skyldigt att tillhandahålla detta inom ett dygn.

Revidering möjlig

Socialdepartementet har alltså valt att inte införa något hinder för täta fabrikantbyten, trots den debatt som uppstod i höstas. Möjligheten att patienter får skiftande fabrikat av sina läkemedel vid varje apoteksbesök kvarstår, även om förslagets slutliga tillämpning ännu är oklar. Det blir alltså teoretiskt möjligt att en patient med kronisk medicinering får fyra olika fabrikat under ett år ? av varje medicin där utbytbara generika finns.
? Vi som arbetar med Kloka Listan (allmänhetens version av rekommendationslistan i Stockholms läns landsting, reds anm) tycker att det är oroande att det verkar finnas en risk för detta, trots att man från departementet uttryckt att detta inte är önskvärt, säger Ulf Bergman.
Enligt Anders Blanck kan dock eventuella problem som uppstår kring förslagets tillämpning lösas via en senare revidering av statens avtal med Apoteket eller ett kompletterande förslag.