Hem Taggar Jämförelser

Tag: Jämförelser

PD1-hämmare gav överlägsen överlevnad

En jämförande fas III-studie med PD1-hämmaren Opdivo mot lungcancer avbröts i förtid då överlevnaden var högre.
14 jan 2015, kl 08:08

Brister i psykiatrisk vård för åldringar syns i läkemedelsanvändning

I Västernorrland behandlas närmare 92 procent av männen som skivits ut efter en hjärtinfarkt med läkemedlet clopidogrel för att hindra ett återinsjuknande, men bara knappt 63 procent av kvinnorna. Det visar den...
8 okt 2007, kl 15:58