Annons
Överväger att skänka läke-medel ur beredskapslager

Överväger att skänka läke-medel ur beredskapslager

Folkhälsomyndigheten ska undersöka om Sverige kan donera läkemedel från beredskapslager till Ukraina.

11 mar 2022, kl 12:13
0

Annons

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka om Sverige kan donera läkemedel från våra beredskapslager till Ukraina. Uppdraget utgår från de behov av läkemedel i krigets Ukraina som anmälts via EU:s så kallade civilskyddsmekanism.

Om våra beredskapslager innehåller efterfrågade läkemedel som Folkhälsomyndigheten bedömer att Sverige kan avvara, ska myndigheten ta initiativ till att donera dessa. Det kan enligt regeringsuppdraget handla om olika slags antibiotika.

Folkhälsomyndigheten ska rapportera till Läkemedelsverket vilka läkemedel som är möjliga att donera. Själva transporten ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvara för.

Detta hänger ihop med de bredare uppdrag som regeringen har gett Läkemedelsverket och MSB när det gäller att stötta Ukraina med läkemedel.  Läkemedelsverket ska analysera de erbjudanden om läkemedel som kommer från olika aktörer. Myndigheten ska undersöka om erbjudandena matchar förfrågningarna via EU:s civilskyddsmekanism. Myndigheten ska också bedöma om läkemedlen uppfyller regulatoriska krav.

MSB ska sedan med kompetensstöd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ordna transporter av läkemedel till Ukraina.

– Efter Rysslands invasion av Ukraina har ett stort behov av läkemedel i landet uppstått. Dessa viktiga uppdrag syftar till att svensk hjälp ska nå hjälpbehövande i Ukraina, med den särskilda hantering som läkemedel kräver, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.