Annons
Sverige kan bli europeiskt
Homeopatiska liksom antroposofiska läkemedel ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen.

Sverige kan bli europeiskt

Efter mer än 20 år kan antroposofiska medel inlemmas i den svenska lagstiftningen.

18 nov 2014, kl 11:01
4

Annons
"Vitsen med ett godkännande är att vi får en säkerhetskontroll och att de här medlen precis som alla andra då kommer att ingå i biverknings- registret."

Homeopatiska och antroposofiska läkemedel används inom hälso- och sjukvården i en stor del av Europa och är också införlivade i ländernas regelverk för läkemedel.
Men inte i Sverige.
– Nej, Sverige är lite av ett extremistland i Europa. Vi är väldigt strikta när det gäller evidens och beprövad erfarenhet, säger Anders Melander, samverkansstrateg på Läkemedelsverket, och beskriver det som en svensk särart.

I Sverige har de antroposofiska läkemedlen stått utanför lagen i över 20 år. Regeringar har, oberoende av politisk färg, med jämna mellanrum fattat beslut om att de får marknadsföras utan att någon myndighet granskat dokumentationen för produktionen.
Och nu är det dags igen. Till årsskiftet går det senaste undantaget ut. Så innan dess kommer regeringen fatta beslut om att de antroposofiska medlen fortsatt kan förskrivas och användas.

Men kanske närmar sig det här undantaget ett slut. Läkemedelsverket har nyligen lämnat en rapport om och hur de antroposofiska läkemedlen kan införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. Homeopatiska läkemedel ska sedan våren 2011 vara registrerade hos Läkemedelsverket enligt ett förenklat registreringsförfarande. Det gäller för homeopatika som appliceras utvärtes eller oralt. Medlen behöver inte visa någon effekt men de ska genom många års användning visat sig ofarliga. Och de får inte ha någon indikation eller doseringsanvisningar.

Cirka 2 000 produkter har registrerats enligt det här förenklade förfarandet. Ungefär det dubbla antalet antroposofiska produkter väntar på att införlivas i ett regelverk. Haken är att det förenklade registreringssystemet inte är möjligt för medel med indikation.  Stötestenen gäller främst för de antroposofiska medlen, men också leverantörer av homeopatika kritiserar att det idag inte är möjligt att tala om användningsområden som till exempel näs- och bihåledroppar.

Nu har Läkemedelsverket tittat på om det är möjligt att med en undantagsparagraf inom den europeiska läkemedelslagstiftningen, 16:2, godkänna och införliva också homeopatika och antroposofiska medel med indikation.

Och svaret är ja. Slutsatsen från utredarna är att de nationella särdragen inte hindrar att man införlivar homeopatiska och antroposofiska läkemedel i svensk läkemedelslagstiftning. Visserligen innebär godkännandet en sorts acceptans som kan få konsekvenser för det svenska kravet att legitimerad sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men genom krav som att de här medlen enbart får användas på patientens egen begäran, att gängse terapi alltid ska erbjudas i första hand och att den behandlande läkaren ska ha erfarenhet av homeopatiska och antroposofiska läkemedel anser utredarna att det kan finnas ett litet begränsat utrymme för användning av de här produkterna inom den svenska hälso- och sjukvården.

Läkemedelsverket har tagit fram några olika alternativ på hur de kan godkännas. Gemensamt för dessa är att de enbart gäller för produkter som inte kan registreras enligt det förenklade förfarandet för homeopatiska läkemedel.

Grunden för godkännande är att medlet använts minst 30 år, varav minst 15 år inom EU utan att några skadliga effekter upptäckts. Istället för dokumentation av effekt i form av resultat från kliniska prövningar krävs att den långa och säkra användningen kan dokumenteras. Ett alternativ som Läkemedelsverket presenterar innebär att produkter godkänns med specifika indikationer för lindriga åkommor lämpade för egenvård.
– Men för injektionsmedel och avancerade terapeutiska indikationer föreslår vi receptbeläggning, säger Per Claeson en av Läkemedelsverkets utredare.

Ett annat alternativ är att enbart godkänna produkter med indikationer lämpade för egenvård. Ett tredje alternativ påminner om det finländska systemet och innebär en utvidgning av den nuvarande registreringen av homeopatika. Produkter i högre koncentrationer, liksom injektioner godkänns utan någon terapeutisk indikation, men receptbeläggs. Hur och för vad produkten ska användas blir en fråga för behandlande läkare.
– Vill man ha en indikation får man i Finland ansöka den konventionella vägen det vill säga som för vanliga läkemedel, men det har inte någon gjort hittills, säger Per Claeson.

Läkemedelsverket tar inte ställning för något alternativ utan bollar tillbaka den frågan till regeringen med förklaringen att det är en politisk fråga.
– Vi har talat om att vi ser det som möjligt med hänsyn till svensk tradition, vetenskap och beprövad erfarenhet att godkänna de här medlen. Men vi tar inte ställning till om det ska göras eller vilket sätt man ska använda, säger Anders Melander.
– Men vitsen med ett godkännande och slut på särlösningen är att vi får en säkerhetskontroll och att de här medlen precis som alla andra då kommer att ingå i biverkningsregistret.

Om riksdagen i sinom tid fattar ett beslut om att vissa homeopatiska och antroposofiska läkemedel kan receptbeläggas och förskrivas av läkare innebär det att den tillhandahållandeskyldighet som apoteken har också kommer att gälla för de här produkterna.

4 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Underbart! Kan inte Wikileaks eller någon annan passa på att ta reda på hur undantaget överhuvudtaget kan ha vidmaktshållits? “Sverige är lite av ett extremistland i Europa”. Bland det bästa jag läst på länge.

  2. Hemskt om antroposofiska och homoepatiska “läkemedel” (läs hockus pockus) släpps in. Iofs bra att de kontrolleras, men frågan är ju inte om de är farliga, utan att de är helt verkningslösa. På homoepatiska sidor kan man beställa, och detta är helt sant, homoepatisk uggla, för att minska “ugglelika” symptom (!!!). De har alltså tagit en bit uggla, doppat den i vatten, spätt den till oegenkännlighet, och säljer som läkemedel om man har svårt att sova på natten… Att sånt skall få säljas i apotek är skrämmande.

    Homoepati är häxkonster. Kvacksalveri på högsta nivå, som går ut på att “vatten har minne” och att ju mer man späder något ju starkare blir det och att man skall bota ont med ont. Utspätt koffein rekomenderas för sömnlöshet, eller varför inte köpa lite homoepatiskt radium eller tom homoepatisk vacuum eller solljus? Det går också att beställa från homoepatiska hemsidor. Det är häxeri och nonsens. Håll det långt bort från våra sjukhus och apotek!

    När man berättar vad homoepati faktiskt är tror folk inte på en. Tom när jag läser högt från deras egna listor tror folk att det är ljug. Men det är faktiskt så konstigt. Det är häxkonster och hockus pockus, inget anant.

  3. Läs här om att ta homoepatisk uggla för olika symptom. Det här är alltså vad som skall godkännas för att säljas på apotek. Homoepatisk uggla, utspätt. Det här är sånt som antroposofer och homoepater tycker skall få säljas. Det är så sjukt att man knappt tror det är sant.

    http://www.hominf.org/remedy/tytoa.htm

  4. Härligt att Läkemedelsverket goes kvacksalvare på grund av… ja, vad då? Sverige har varit ett föregångsland som vägrat lura sina patienter att verkningslöst humbug hjälper. Ska vi nu alltså förpassas till en mörk medeltid där ovetenskapligt nonsens inte bara är okej, utan statligt sanktionerat? Jag skäms.