Svensk vice i CMDh

Christer Backman har valts till ny vice ordförande i en av EMAs centrala grupper CMDh.

2 Maj 2013, kl 14:16
0

 

Christer Backman är vald till vice ordförande i EMA-gruppen CMDh. CMDh står för Coordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures och har till uppgift att granska frågor som rör godkännande för försäljning av läkemedel i fler än en medlemsstat. 
 
Det är första gången ett val till vice ordförande sker och Christer valdes i konkurrens med två andra delegater från Nederländerna respektive Storbritannien.