Annons

Stort behov av ?ATL Barn?

Information om extemporeläkemedel för pediatriskt bruk är svår att överblicka och ATL-bladen för barn fyller ett stort behov.

19 jul 2002, kl 05:39
0

Annons

Tillverkning av läkemedel inom Apoteksbolagets Produktion & Laboratorier, APL behövs för behandling av patienter med speciella behov. APL utvecklar och tillhandahåller läkemedel i form av standardiserade lagerberedningar eller som extemporeberedningar.
Informationen om extemporeläkemedel med speciell anpassning för pediatriskt bruk är knapphändig och svår att överblicka. Det var därför angeläget att skapa en samlad information om dessa beredningar i form av produktfaktablad,   s k ATL-blad.
? Vi fick många signaler om att det fanns ett stort behov av att göra något riktat till barn, säger Ulla Bengtsson på Apoteket AB. Syftet med bladen är främst att vara ett informationsunderlag för förskrivare av barnläkemedel och för de tillverkande sjukhusapoteken.
Innehållet i ATL-bladen baseras på litteraturreferenser och klinisk erfarenhet och har utformats i samarbete med medicinsk expertis på det pediatriska området.  Även om uppgifterna från de olika barnklinikerna har harmoniserats kan naturligtvis alternativa terapirekommendationer än de som anges på ATL-bladen förekomma.
ATL Barn gavs ut 1995 och man har i dagsläget inte några planer på en ny version.
? Den står sig fortfarande bra, men på sikt kommer den naturligtvis att revideras, säger Ulla Bengtsson. Det lades ner mycket jobb på den när den gjordes i att försöka få de kliniker som skriver ut den här typen av beredningar att tycka till om dosering och annat.
När det gäller de receptbelagda läkemedlen för barn säger Anna-Greta Hedstrand, VD för LINFO läkemedelsinformation AB, att man inte har några planer på att starta en speciell Barn-FASS. Man har fått förfrågningar om att göra diverse FASSar; för distriktssköterskor, tandläkare osv, men inte när det gäller läkemedel för barn.
? Men den nya datatekniken ger större möjligheter att selektera ut olika grupper ur FASS, säger hon. Du kan göra din egen lilla FASS och printa ut de sidor som du har användning av.