Annons
Stora skillnader i vaccination mot hepatit B
Foto: iStockphoto

Stora skillnader i vaccination mot hepatit B

Snart kan vaccination mot hepatit B ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men redan idag ingår det i flera landsting. Och vid årsskiftet införs det i Stockholms län.

3 sep 2012, kl 13:46
0

Annons

Någon gång under hösten kommer Socialstyrelsen föreslå att vaccination mot hepatit B ska ingå i allmänna vaccinationsprogrammet. Men landstingen i Norrbotten, Södermanland och Västernorrland har redan infört vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet. Och fler ligger i startgroparna.

Stockholms läns landsting har beslutat att införa det den 1 januari 2013. I Stockholms län vaccinerades 43 procent av barnen mot hepatit B under årets första sex månader. 

Norrbottens län var ett av de första landstingen och där infördes gratis hepatit B-vaccination vid årsskiftet. Där har andelen barn som fått hepatit B-vaccin gått från 14 procent under första halvåret 2011 till 70 procent första halvåret 2012, enligt statistik från läkemedelsföretaget Glaxosmithkline.

Andelen vaccinerade barn ökar i nästan alla landsting. I hela landet låg snittet på 44 procent under januari till juni 2012, jämfört med 38 procent under samma period förra året. I många landsting erbjuds idag vaccination mot en kostnad. I Dalarna infördes det vid årsskiftet och sedan dess har andelen vaccinerade barn ökat från 21 till 43 procent.

Fortfarande vaccinerar nio landsting endast barn som tillhör riskgrupper. Gotland är ett av dem. Där vaccinerades 20 procent av barnen under årets första sex månader, en ökning från 14 procent under samma period 2011.

Flitigast är Örebro och Jönköpings län på att vaccinera. Där vaccinerades 91 respektive 89 procent av alla barn under årets första sex månader. Men vaccinet är inte gratis där, utan föräldrarna informeras och vaccinet erbjuds mot en kostnad. 

Socialstyrelsen meddelade i somras att man under hösten kommer att föreslå att vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Regeringen fattar dock det slutliga beslutet.