Annons

SSRI ökar risken för blödning

Selektiva serotonin-återupptagshämmare, SSRI, tredubblar risken för magblödning enligt en ny studie. Dessutom ökar risken 16-falt vid samtidig NSAID-behandling. Läkemedelsverket menar därför att patienter som står på dessa läkemedel bör få sin terapi reviderad.

12 jul 2002, kl 20:55
0

Annons

Risken att drabbas av magblödningar ökade till den tredubbla för patienter som använde SSRI-preparat jämfört med patienter som inte använde dem. Det visar en spansk fall-kontrollstudie som jämförde 1 651 fall av magblödning och 248 fall av magsår med 10 000 matchade kontroller (BMJ 1999;319:1106-09). Den totala risken är dock ändå inte så stor. Den absoluta risken att drabbas av en magblödning är en på 8 000 SSRI-recept, eller en på 1 300 användare ? jämförbart med riskökningen vid lågdosbehandling med ibuprofen.
Effekten sågs med samtliga SSRI-preparat på marknaden och även i mindre utsträckning med ickeselektiva serotoninåterupptagshämmare som visade en riskökning på 1,4 gånger.


Påverkar koagulationen
SSRI-preparat ökade risken för magblödning, men inte för magsår vilket stödjer den teori om mekanismen som presenteras. Forskarna menar att effekten kan bero på att SSRI-preparaten påverkar serotoninfrisättningen från blodplättarna, något som är väsentligt för blodets förmåga att aggregera och bromsa en uppkommen blödning.
Man fann också en kliniskt relevant interaktion mellan SSRI och NSAID. Den fyrfaldiga riskökningen för en magblödning vid användandet av NSAID och den trefaldiga riskökningen med SSRI mer än fördubblades vid samtidig användning till en närmare 16 gånger högre risk att drabbas av en magblödning. En mildare interaktion fann man också vid samti-dig behandling med lågdos acetylsalicylsyra, drygt 7 gånger högre risk.
Reagerade snabbt
De europeiska läkemedelsverken hade redan tidigare utrett frågan om en ökad blödningsbenägenhet på grund av rapporter om uppkomst av blåmärken, ökad mensblödning och magblödningar. När så den spanska studien kom reagerade man snabbt. Bara några dagar efter publiceringen meddelade det svenska Läkemedelsverket att man kommer att ändra texterna för samtliga SSRI:s produktresuméer inom hela EU. Man inför en varning för ökad blödningsrisk vid användande samt att SSRI ska användas med försiktighet till patienter som samtidigt medicineras med blodförtunnande medel eller NSAID eller har en ökad blödningsbenägenhet av annan orsak.
Patienter som redan står på kombinationer av dessa läkemedel bör få sin behandling reviderad, menar Läkemedelsverket.
? Det är rimligt att göra en översyn vid en sådan här påtaglig riskökning, säger Björn Beermann. Det finns dessutom goda möjligheter att ompröva terapin eftersom NSAID i vissa fall kan bytas mot paracetamol samtidigt som det är få fall nuförtiden där SSRI är den enda givna depressionsbehandlingen.