Spermiedödande gel tillgänglig igen – men bara på recept

Nyligen avregistrerades den enda spermiedödande gelen Gynol-Plus. Nu specialtillverkar därför Apoteket en likvärdig variant, en nödvändighet för kvinnor som använder pessar. Nackdelen är att gelen blir betydligt dyrare och måste skrivas ut på recept.

20 apr 2007, kl 13:45
0

DIABETES

Januvia
(sitagliptin)
Företag: Merck Sharp & Dohme
Form: filmdragerad tablett
Indikation: Förbättra den glykemiska kontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Läkemedlet används i kombination med diet och motion tillsammans med ett annat läkemedel mot diabetes när detta inte räcker för att hålla sjukdomen under kontroll. Januvia kan användas tillsammans med metformin eller en PPARgamma-agonist, t.ex. tiazolidindion.
Kommentar: Sitagliptin är den första godkända substansen i en ny klass läkemedel mot typ 2-diabetes, så kallade DPP-4-hämmare (dipeptidylpeptidas-4-hämmare). Sitagliptin förhindrar att inkretiner, en sorts tarmhormoner, hydrolyseras av enzymet DPP-4 och ökar därigenom plasmakoncentrationen av de aktiva formerna av dessa hormoner. Inkretiner frigörs från tarmen under hela dygnet och nivåerna ökar som svar på måltid. Genom att höja inkretinnivåerna åstadkoms en glukosberoende ökning av insulinfrisättning och minskning av glukagonnivåerna. Hos typ 2-diabetiker med hyperglykemi ger detta lägre HbA1c, lägre fasteglukos och postprandiell glukoskoncentration.
Läkemedelsverket bedömer att sitagliptin har en kliniskt relevant effekt som tilläggsbehandling till främst metformin samt en gynnsam biverkningsprofil och bedöms vara ett intressant tillskott vid behandling av typ 2-diabetes. Långtidsdata vad gäller effekt och säkerhet är dock begränsade.

INFEKTION

Daronrix

(Mock-up vaccin mot influensa)
Företag: GlaxoSmithKline
Form: injektionsvätska för intramuskulär injektion
Indikation: Influensaprofylax vid en officiellt deklarerad pandemisituation. Vaccinet mot pandemisk influensa ska användas i enlighet med officiella riktlinjer.
Kommentar: Daronrix är ett så kallat mock-up vaccin och kan bara användas när WHO eller EU har deklarerat en pandemisituation. Vid en pandemi byts antigenet i denna prototyp ut mot den stam som orsakat pandemin.

ÖVRIGT

Nonoxynol

Företag: Apoteket
Form: vaginalgel
Indikation: För användning tillsammans med pessar.
Kommentar: Den spermiedödande vaginalgelen Gynol-Plus avregistrerades i februari. Utan spermiedödande gel försämras effektiviteten av pessar som preventivmetod.
Därför specialtillverkar Apoteket en vaginalgel med samma substans, nonoxynol, som går att förskriva på recept som ex tempore-läkemedel. Läkemedelsverket håller för närvarande på att undersöka om det är möjligt att utvidga receptföreskriften så att även barnmorskor kan skriva ut Nonoxynol, men tills vidare måste gelen skrivas ut av läkare. Den apotekstillverkade gelen har dock betydligt högre pris än Gynol-Plus hade.

NY VÄRDERING

Intrinsa
(testosteron)
Värdering: Nu har Läkemedelsverket publicerat sin värdering av läkemedlet Intrinsa som blev godkänt juli 2006.
Intrinsa är ett depotplåster innehållande testosteron avsett för kvinnor med minskad sexuell lust efter att livmoder och äggstockar har opererats bort. Läkemedlet är godkänt för behandling av ?hypoactive sexual desire disorder?. Myndigheten konstaterar att behandlingseffekten av Intrinsa är måttlig, men bättre än placebo, i samtliga studerade parametrar för kvinnor som samtidigt behandlades med transdermalt östrogen eller med oralt östrogen annat än konjugerade ekvina östrogener (CEE). Östrogenbehandling med CEE innebar att behandlingseffekt av Intrinsa uteblev. Biverkningar på kort sikt (under ett år) var få och utgjordes av androgena effekter som lindrig-måttlig akne och hirsutism. Långtidsdata vad gäller effekter på bröst, hjärta-kärl och endometrium saknas nästan helt.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng