Annons
Global WHO-studie in i ny fas trots besvikelser

Global WHO-studie in i ny fas trots besvikelser

WHO går vidare med Solidarity-konceptet och utvärderar tre nya läkemedel som möjlig behandling mot covid-19.

17 aug 2021, kl 11:21
0

Solidarity plus kallas den nya fasen av världshälsoorganisationens, WHO:s, globala projekt för att försöka hitta fungerande behandlingar mot covid-19. Den är en fortsättning på projektet Solidarity under pandemins första år.

utvärderade WHO fyra befintliga läkemedel med hjälp av forskare och vårdpersonal i 36 länder. Dock ej i Sverige som av olika skäl valde att inte delta. Inget av utvalda läkemedlen hydroxiklorokin, lopinavir, interferon eller remdesivir visade någon kliniskt relevant effekt mot covid-19 hos sjukhuspatienter. Nu har WHO valt ut ytterligare tre befintliga läkemedel som experterna bedömer skulle kunna ha effekt mot covid-19.

Solidarity fick kritik

Kritiker har ifrågasatt exaktheten i WHO-studiens forskningsupplägg. Studien var prospektiv och tillägg av de studerade läkemedlen jämfördes löpande med det som vid olika tidpunkter var aktuell standardbehandling i respektive land och vid respektive sjukhus. Det innebär bland annat att resultat för patienter med varierande bakgrundsfaktorer som fått varierande standardbehandlingar läggs samman.

Men WHO håller fast vid upplägget och startar nu nästa fas, Solidarity plus, trots de nedslående resultaten i första fasen.

– Att hitta mer effektiva och tillgängliga behandlingar för covid-19-patienter fortsätter att vara ett kritiskt behov och WHO är stolt att leda denna globala ansträngning, sade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett pressuttalande.

Experter har valt ut tre läkemedel

I Solidarity plus har antalet medverkande länder ökat till 52, men Sverige finns fortfarande inte med. Tusentals sjukhuspatienter med covid-19 ska rekryteras till studien vid sammanlagt över 600 sjukhus. Patienterna kommer att randomiseras till antingen enbart den lokala standardbehandlingen eller standardbehandling plus ett av de läkemedel som nu ska utvärderas.

En oberoende expertpanel har valt ut de läkemedel som forskarna nu ska studera. Det handlar om tre befintliga läkemedel som bedöms kunna ha potential att minska dödligheten vid covid-19. De tre är malariaterapin artesunat, cancerläkemedlet imatinib och det immundämpande läkemedlet infliximab som bland annat används mot reumatoid artrit och Crohns sjukdom. Företagen bakom de aktuella läkemedlen donerar dem till studien.

Solidarity plus kommer att pågå till i maj nästa år.