Slipper omprövning efter sänkning

TLV lägger ner omprövningen av Lyrica eftersom Pfizer valt att sänka priset.

29 Aug 2014, kl 14:27
0

Lyrica, pregabalin, ingår i subventionen med en begränsning. Läkemedlet subventioneras bara när det används som andrahandbehandling vid neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom, GAD.

Men en analys från Pfizer visade att efterlevnaden av begränsningen var låg. Det fick TLV att besluta om omprövning av subventionen för Lyrica. Nu har Pfizer, som marknadsför Lyrica, valt att sänka priset för att justera för den låga följsamheten. Därför har TLV nu valt att avskriva omprövningen.