Annons

Sjukhusfarmacevter har produktansvar

En patient vars donerade njure förstördes av den perfusionsvätska som framställts på ett sjukhusapotek ska enligt EU-domstolen få ersättning av sjukhuset där vätskan framställdes.

18 apr 2002, kl 13:56
0

Annons

Farmacevter och läkare anställda på statliga sjukhus är ansvariga för de eventuella skador som deras egenframställda preparat orsakar en patient, oberoende av om de gjort något fel vid framställningen eller inte. Det är innebörden av ett domslut nyligen fattat av EU-domstolen.

Fallet gäller en njurpatient i Danmark vars donerade njure förstördes på grund av att den på sjukhuset blandade perfusionsvätskan fällde ut och ödelade njuren.

Patienten har nu krävt ett skadestånd på drygt två miljoner danska kronor.

Domstolsbeslutet får stor betydelse för sjukhusägare, farmacevter, läkare och sjuksköterskor som framställer och färdigblandar medicinska produkter, skriver den danska tidningen Farmaceuten

Överordnat ansvar

En skada på en patient orsakat av ett defekt preparat kan framöver innebära ersättningar i miljonklassen även om det inte kan bevisas att det gjorts något mänskligt fel, utan att felet beror på ett defekt preparat.

? För oss farmacevter innebär domen att vi har ett ansvar, överordnat läkarnas, säger professor Vagn handlos till tidningen Farmaceuten.

? Produkter som inte kan framställas farmacevtiskt tillfredställande, ska inte föras ut från sjukhusapoteket. Vi har ett ansvar för att stoppa framställningen av preparat om det finns en risk för att det kan orsaka skada.

EU-domstolen skriver i sitt domslut att producenten har ett objektivt ansvar för en defekt produkt som orsakar skada. När en patient blir behandlad på ett sjukhus är det oviktigt om produkten som används har framställts på sjukhuset eller köpts in från tredje man. Det är producenten av vården som bär ansvaret, enligt utslaget från EU-domstolen.