förstoringsglas
Misstänkta fall av oredlighet i forskning ska granskas av en oberoende nämndmyndighet, föreslår regeringen.

Sex miljoner till säkrare läkemedelsanvändning

Karolinska institutet leder nytt projekt för bättre övervakning av läkemedelsanvändning i östra Afrika.

4 Sep 2018, kl 12:07
0

Tillsammans med forskare, experter och myndigheter från Etiopien, Kenya, Tanzania och Rwanda ska forskare från Karolinska institutet, KI, utveckla och förbättra farmakovigilansen, det vill säga läkemedelssäkerheten, i de fyra östafrikanska länderna. De meddelar KI i ett pressmeddelande.

De senaste åren har, enligt KI, tillgången till läkemedel och vacciner ökat i många afrikanska länder, men utan att övervakningssystemen utvecklats i samma takt.

I det nya projektet, som till stor del finansieras av Horizon 2020, det vill säga EU:s ramprogram för forskning och innovation, ska systemen för att observera effekter av läkemedelsbehandling och inrapportering av biverkningar utvecklas. Även utbildning av personal inom hälso- och sjukvården och på olika tillsynsmyndigheter ingår i projektet.

– Ökningen av antalet kliniska studier och olika former av massvaccinerings- och läkemedelsprogram i länder Afrika i understryker behovet av att stärka samverkan och infrastruktur när det gäller farmakovigilans, säger Eleni Akillu, forskare vid KI och vetenskaplig koordinator för projektet.

Förutom finansiering från EU har projektet, som går under namnet Proforma, fått finansiering av svenska Sida. Projektet beräknas pågå i fem år.