Annons

SEN SIST vecka 36-38

Länkar till nyhetssammanfattningen i nummer 6 2008.

13 okt 2008, kl 11:52
0

Annons

2 september
NYTT FÖRSLAG OM GENERISK FÖRSKRIVNING

Inför generisk förskrivning och låt TLV (före detta LFN) utvärdera alla
läkemedel, även de som avses för slutenvård. Det är några av förslagen
som den arbetsgrupp som ser över effektiviteten av
läkemedelsanvändningen kommer med i sin delrapport.

3 september
RESISTENTA HUVUDLÖSS I SVERIGE
Skolstart innebär ofta en högsäsong för huvudlöss. Nu rapporterar
Smittskyddsinstitutet att det finns löss i landet som är resistenta mot
insektsgiftet malathion som finns i det mest använda lusmedlet,
Prioderm.

8 september
FDA PUBLICERAR LISTA PÅLÄKEMEDEL MED SVÅRA BIVERKNINGAR

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA publicerar en lista med
läkemedel som utreds extra noga vad gäller säkerheten. Listan finns på
myndighetens hemsida och väcker upprörda känslor hos vissa i branschen.

9 september
HEMLIGA PAPPER OM ZYPREXA BLIR OFFENTLIGA
Företaget Eli Lilly är föremål för en omfattande utredning i USA. Det
handlar om det antipsykotiska läkemedlet Zyprexa och allvarliga
biverkningar som företaget anklagas för att ha dolt.

16 september
GSK BRÖT MOT KONKURRENSREGLER
EG-domstolen slog på tisdagen fast att läkemedelskoncernen
GlaxoSmithKline brutit mot EU:s konkurrensregler när den begränsat sin
försäljning till Grekland. Företaget döms för att ha förhindrat
parallellhandel.

17 september
FLER SKA FÅ TILLGÅNG TILL PATIENTERS UTTAG AV LÄKEMEDEL
Socialdepartementet föreslår en lagändring för att öka användningen av
läkemedelsförteckningen. De flesta remissvar är positiva till
utvidgningen, men flera ifrågasätter samtidigt om en utvidgning får
någon praktisk betydelse.

17 september
FDA STOPPAR IMPORT FRÅN INDIEN
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har stoppat importen av 30
generika, tillverkade vid två fabriker i Indien. Skälet är dålig
säkerhet vid tillverkningen. Men stoppet innebär inte att redan
importerade läkemedel dras in.

18 september
FÄRRE DÖR I HJÄRTINFARKT
Dödligheten i hjärtinfarkt har halverats i Sverige
under de senaste 13 åren. Det visar en uppföljning av de nationella
kvalitetsregistren över hjärtsjukvården.

19 september
LÄKEMEDELSVERKET TRAPPAR UPP MILJÖARBETET
Läkemedelsverket har inrättat en ny tjänst som miljöchef. Myndighetens
första på den är Charlotte Unger som närmast kommer från
miljödepartementet.

19 september
EXPERTER KRÄVER GLOBAL PLAN MOT RESISTENS
Hundratusentals människor dör varje år, på grund av
antibiotikaresistens. Professor Otto Cars kritiserar i senaste numret
av BMJ världshälsoorganisationen WHO för att vara oengagerad.