LmV i Almedalen
”Vi kan inte ha en färdig plan för nästa kris”
Emma Spak.

”Vi kan inte ha en färdig plan för nästa kris”

Emma Spak från Sveriges kommuner och regioner diskuterade lärdomar av pandemin vid ett seminarium.

6 jul 2022, kl 11:57
0

Annons

Kan lärdomar av pandemin göra oss bättre förberedda för nästa kris? De medverkande vid läkemedelsföretaget Pfizers och tidningen Dagens samhälles Almedalsseminarium svarade ja på den frågan, men hade en hel del reservationer.

Lärdomar av pandemin kan hjälpa i framtiden

Flera påpekade inte minst att det är för tidigt att börja betrakta covid-19-pandemin som en passerad historisk händelse.

– Vi vet inte om pandemin är över. Tack vare vaccinerna blir vi nu inte så sjuka, men vi ska förbereda för det värsta och hoppas på det bästa, sa Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige.

Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, hade också en annan reservation:

– Jag är lite rädd att man tror att man kan kopiera den här krisen och göra en plan för nästa. Den kommer inte att bli som den här utan ställa andra krav. Men vi kan dra lärdomar av pandemin och öva och förbereda oss, sa hon.

Ny modell sjösattes på en vecka

En framgångsfaktor för hanteringen av covid-19-pandemin var, menar Emma Spak, en snabb omställning till nya arbetssätt hos regioner, kommuner, företag och andra aktörer.

– Ett bra exempel är vår samverkan kring läkemedel, sa hon.

– Alla samlades under en helg och diskuterade fram en ny modell för upphandlingen av läkemedel eftersom vår vanliga svenska modell inte fungerade när hela världen ville ha tag i samma läkemedel. En vecka sedan kunde den nya modellen börja genomföras.

– Så småningom har vi märkt att modellen inte var den allra bästa, men den fungerade. En funktion har vi behållit och permanentat och det är det så kallade kontrolltornet som övervakar behovet av och tillgången till olika läkemedel för regionerna.

Centralt bygga tillit

Även när det gäller vem som ska göra vad kan man dra lärdomar av pandemin, framhöll Emma Spak.

– När det plötsligt bestämdes att Socialstyrelsen skulle stå för läkemedelsinköpen så blev det oreda. Det visade hur viktig den så kallade ansvarsprincipen är – att den som har ansvar för en viss fråga i vanliga fall ska ha ansvaret även vid kris.

Acko Ankarberg, KD, ordförande i riksdagens socialutskott, lyfte fram en annan lärdom:

– Pandemin visade hur viktigt det är med information och transparens för att skapa tillit hos människor. Och den tilliten gör att man hanterar situationen bättre på totalen. Man kan skratta lite åt de otaliga pressträffar som hölls, men de var viktiga för att bygga tillit och trygghet i befolkningen. Och utan tillit får man ingen följsamhet till råd och rekommendationer.

Uppgifter hölls hemliga i början

Acko Ankarberg delade med sig av ett minne från socialutskottet under pandemins inledning:

– Vi fick veta att det skulle vara hemligt hur många intensivvårdsplatser som fanns. Jag fattade inte själv varför utan tyckte det var fånigt, men var tvungen att svara att det var sekretessbelagt när media frågade. Det där ändrades lyckligtvis snabbt och det blev tydligt att transparens är bättre.

Tillit har, anser hon, varit en nyckelfaktor i arbetet med covid-19-vaccineringen i Sverige. Hög tillit har gjort att en majoritet av befolkningen följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tagit vaccindoserna. Men samtidigt finns det vita fläckar på tillits- och vaccinkartan.

– Det är vårt stora misslyckande i pandemin, att vi inte lyckats med vaccinationerna överallt, att det finns stora grupper som inte litar på myndigheter och på vaccinet. Det blir det stora politiska projektet framöver att göra något åt den situationen.