Annons
Minskad återbäring från sekretessbelagda avtal
Foto: Istock

Minskad återbäring från sekretessbelagda avtal

TLV räknar med 2,4 miljarder i återbäring från läkemedelsföretag till stat och regioner under 2022.

15 dec 2022, kl 10:00
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, räknar i en ny prognos för 2022 med minskad återbäring från läkemedelsföretag till regioner och stat. I år kommer företagen enligt prognosen att betala tillbaka omkring 2,4 miljarder kronor för läkemedel som omfattas av så kallade sidoöverenskommelser.

Det är ungefär 280 miljoner kronor mindre än återbäringen för 2021 och 398 miljoner kronor mindre än återbäringen för 2020.

Minskad återbäring ökar kostnaderna

Den minskade återbäringen samt en generell ökning av kostnaderna för förmånsläkemedel gör att samhällets kostnader för läkemedel kommer att öka snabbare än tidigare beräknat. Men kostnadsökningen bromsas ändå, förklarar TLV, av att priserna sjunkit för flera av de läkemedel där återbäringsavtalen löpt ut.

Sidoöverenskommelserna är en modell som regionerna och läkemedelsföretagen har använt sedan 2014. I bakgrunden ingår att allt fler nya läkemedel blir godkända och introduceras i ett tidigt skede när det ofta fortfarande finns stora osäkerheter kring effekterna. Hellre än att sänka de öppna listpriserna på grund av denna osäkerhet, träffar bolagen sekretessbelagda avtal med regionerna. Enligt avtalen ska företagen återbetala en viss del av läkemedelskostnaden som återbäring. Detta för att kostnaderna ska bli rimliga ur regionernas perspektiv och fler patienter ska kunna få tillgång till behandling.

Redovisar per läkemedelsgrupp

TLV samordnar förhandlingarna om sidoöverenskommelserna och följer upp utfallen. Regionerna och staten delar på återbäringen. År 2022 får staten 40 procent och regionerna 60 procent. Den 1 december 2022 omfattades 58 läkemedel av sidoöverenskommelser. Motsvarande siffra 1 december 2021 var 52 läkemedel.

Eftersom avtalen är belagda med affärssekretess kan TLV inte redovisa utfallet för enskilda läkemedel utan endast per läkemedelsgrupp. Att återbäringen minskar 2022 beror, skriver myndigheten, till stor del på att sidoöverenskommelserna för TNF-hämmare löpte ut i oktober 2021. I detta fall har avtalens utgång också lett till ökade samhällskostnader för TNF-hämmare eftersom det varken skett tillräcklig sänkning av listpriserna eller omställning till billigare alternativ inom gruppen.

Annorlunda är det med cancerläkemedlen Zytiga (abirateronacetat) och Revlimid (lenalidomid) vars avtal också har löpt ut under 2022. I deras fall löpte även patenten ut vilket har lett till konkurrens från generikatillverkare och lägre listpriser för de aktiva substanserna. Tack vare det har samhällskostnaderna minskat trots utebliven återbäring.