Annons

Särläkemedel beviljas subvention

Särläkemedlet Diacomit som används för behandling av allvarlig myoklon
epilepsi hos barn ingår i högkostnadsskyddet. Det meddelade TLV på
fredagen.

15 jun 2009, kl 13:19
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, har beslutat att särläkemedel Diacomit (stiripentol) ingår i högkostnadsskyddet från den 26 maj i år. Diacomit används för behandling av allvarlig myoklon epilepsi i barndomen, SMEI, en sjukdom som leder till svåra epileptiska anfall redan vid tidig ålder. Sjukdomen kan också leda till kognitiva nedsättningingar.

Diacomit är rekommenderat att användas som tilläggsbehandling till klobazam och valproat vid SMEI och är det enda läkemedel inom högkostnadsskyddet för en sådan tilläggsbehandling. Kostnaden för behandling med Diacomit är beroende av kroppsvikten och beräknas till mellan 30 000 och 90 000 kronor per år.

Särläkemedel är läkemedel som används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.