Annons

Säkerheten ett ökande problem

I takt med att intresset för naturläkemedel ökar kommer också alltfler rapporter om biverkningar.

4 jul 2002, kl 22:35
0

Annons

Naturläkemedel består i de flesta fall av växtextrakt, vilket medför att de innehåller ett stort antal komponenter. Man vet ofta väldigt lite om vilka de aktiva substanserna är. Därför har man också begränsad kunskap om hur de olika ämnena interagerar och hur det påverkar totaleffekten. Det gör att interaktioner med andra läkemedel är svåra att förutsäga.
Till Läkemedelsverket har det skett en ökning i biverkningsrapporteringen för naturläkemedel under 1990-talet och antalet rapporter har under de senaste åren legat omkring 40-50 per år. Att biverkningarna ökar beror både på en ökad försäljning men också på att man inom sjukvården har blivit mer medveten om att många patienter äter naturläkemedel, menar Barbro Gerdén på Läkemedelsverket.
– Det är idag mer rumsrent med naturläkemedel och patienterna vågar också tala om för sin läkare att de äter naturläkemedel, säger hon.
Den mest rapporterade biverkningen är kontaktdermatiter för Tea Tree olja som används för behandling av akne, klåda vid fotsvamp och insektsbett.
Det enskilda preparat som har fått flest rapporter är Remifemin som används mot lindriga klimakteriesymtom. Det har främst varit gynekologiska blödningar men också andra biverkningar.
En del förkylningspreparat har rapporterats ge allergiska reaktioner. Det gäller till exempel Echinagard. droppar, det först godkända naturläkemedlet, som fick en hel del rapporter om nässelutslag och svullnad i halsen efter godkännandet. Samma typ av biverkningar har också rapporterats för Kan jang.
– Det kan naturligtvis vara svårt att veta hur mycket virussjukdomen i sig påverkar och reaktionerna kan vara en samverkan mellan sjukdomen och naturläkernedlet, säger Barbro Gerdén.


Information om interaktioner viktig
Interaktion mellan naturläkemedel och konventionella läkemedel är ett outforskat problem, menar Barbro Gerdén, och kunskapen är idag mycket begränsad. I produktresuméer och bipacksedlar måste det därför stå att effekten vid samtidigt intag av andra läkemedel, naturläkemedel eller föda inte är studerade.
– Här har vi ett stort informationsproblem och vi hoppas att allmänheten skall ta till sig det här, säger hon. Kunskapen behöver naturligtvis spridas även till läkarna, men där har vi i allmänhet bättre kanaler.
En interaktion som man känner till idag gäller fiskoljor. Det har visat sig att fiskoljor kan påverka blödningstiden och man skall därför vara försiktig med samtidigt intag av antikoagulantia och ASA. Den informationen finns redan med i produkternas bipacksedlar.


Flera rapporter om johannesört
När det gäller interaktioner med naturläkemedel skall man vara extra försiktig om det gäller ett läkemedel som har ett mycket smalt terapeutiskt spektrum, menar Barbro Gerdén. För Waran har Läkemedelsverket fått ett antal rapporter om interaktioner med johannesört. Det är åtta fall av PK-stegring under Waranbehandling, som visar att man kan få sämre effekt av Waran. Den bakomliggande mekanismen för interaktionerna är oklar. Extrakt av johannesört innehåller minst tio olika substanser som kan bidra till den farmakologiska effekten.
– Vi har nu gått ut med information till företagen att de måste föra in en varning om interaktionen i sin produktinformation, säger Barbro Gerdén.
I tidskriften The Annals of Pharmacotherapy presenteras en fallrapport om en metabolisk interaktion mellan johannesört och teofyllin. Forskarna som beskrev fallet menar att johannesört kan påverka ett leverenzym som behövs för teofyllinutsöndring. De menar att det kan vara viktigt att ta reda på samtidig användning av johannesört även för andra läkemedel som kan påverkas av samma enzym som Rwarfarin, klozapin, olanzapin, klomipramin och imipramin.


USA skärper säkerheten
Till skillnad från Sverige marknadsförs i USA de flesta örtläkemedel som kosttillskott trots att deras funktion är medicinsk. Naturmedel kan därför ofta marknadsföras helt fritt utan granskning av några myndigheter. Att det inte är problemfritt framgår av ett exempel med ett kosttillskott som påstods lindra klimakteriebesvär. När forskare undersökte de tre aktiva ämnen som ingick hittade de bara en substans som kunde användas för att mildra blodvallningar, de hittade ingen effekt av en andra substans och den tredje visade sig vara karcinogen och kopplad till överkänslighet och fotosensitivitet.
Det amerikanska läkemedelsverket FDA har därför gjort en utvärdering av existerande studier och publicerat resultaten i en rapport. Där framgår till exempel att ett extrakt från kaktusarten chaparral som marknadsförs som en naturlig antioxidant för behandling av cancer och akne har lett till minst sex fall av svår leverskada. Extrakt från vallört (comfrey) har orsakat minst sju fall av leverskada.
Den allvarligaste biverkan hittills av ett växtbaserat läkemedel gällde ett belgiskt preparat för viktreducering. Tillsatser av två kinesiska örter (Stephania rerrandra och Magnolia officinalis) resulterade i att minst 60 kvinnor fick allvarliga njurskador och företaget tvingades lägga ner.
 Interaktion mellan naturläkemedel och konventionella läkemedel är ett outforskat problem, menar Barbro Gerdén, och kunskapen är idag mycket begränsad. I produktresuméer och bipacksedlar måste det därför stå att effekten vid samtidigt intag av andra läkemedel, naturläkemedel eller föda inte är studerade.
– Här har vi ett stort informationsproblem och vi hoppas att allmänheten skall ta till sig det här, säger hon. Kunskapen behöver naturligtvis spridas även till läkarna, men där har vi i allmänhet bättre kanaler.
En interaktion som man känner till idag gäller fiskoljor. Det har visat sig att fiskoljor kan påverka blödningstiden och man skall därför vara försiktig med samtidigt intag av antikoagulantia och ASA. Den informationen finns redan med i produkternas bipacksedlar.


Flera rapporter om johannesört
När det gäller interaktioner med naturläkemedel skall man vara extra försiktig om det gäller ett läkemedel som har ett mycket smalt terapeutiskt spektrum, menar Barbro Gerdén. För Waran har Läkemedelsverket fått ett antal rapporter om interaktioner med johannesört. Det är åtta fall av PK-stegring under Waranbehandling, som visar att man kan få sämre effekt av Waran. Den bakomliggande mekanismen för interaktionerna är oklar. Extrakt av johannesört innehåller minst tio olika substanser som kan bidra till den farmakologiska effekten.
– Vi har nu gått ut med information till företagen att de måste föra in en varning om interaktionen i sin produktinformation, säger Barbro Gerdén.
I tidskriften The Annals of Pharmacotherapy presenteras en fallrapport om en metabolisk interaktion mellan johannesört och teofyllin. Forskarna som beskrev fallet menar att johannesört kan påverka ett leverenzym som behövs för teofyllinutsöndring. De menar att det kan vara viktigt att ta reda på samtidig användning av johannesört även för andra läkemedel som kan påverkas av samma enzym som Rwarfarin, klozapin, olanzapin, klomipramin och imipramin.


USA skärper säkerheten
Till skillnad från Sverige marknadsförs i USA de flesta örtläkemedel som kosttillskott trots att deras funktion är medicinsk. Naturmedel kan därför ofta marknadsföras helt fritt utan granskning av några myndigheter. Att det inte är problemfritt framgår av ett exempel med ett kosttillskott som påstods lindra klimakteriebesvär. När forskare undersökte de tre aktiva ämnen som ingick hittade de bara en substans som kunde användas för att mildra blodvallningar, de hittade ingen effekt av en andra substans och den tredje visade sig vara karcinogen och kopplad till överkänslighet och fotosensitivitet.
Det amerikanska läkemedelsverket FDA har därför gjort en utvärdering av existerande studier och publicerat resultaten i en rapport. Där framgår till exempel att ett extrakt från kaktusarten chaparral som marknadsförs som en naturlig antioxidant för behandling av cancer och akne har lett till minst sex fall av svår leverskada. Extrakt från vallört (comfrey) har orsakat minst sju fall av leverskada.
Den allvarligaste biverkan hittills av ett växtbaserat läkemedel gällde ett belgiskt preparat för viktreducering. Tillsatser av två kinesiska örter (Stephania rerrandra och Magnolia officinalis) resulterade i att minst 60 kvinnor fick allvarliga njurskador och företaget tvingades lägga ner.