Annons

Risker med läkemedel ska framgå i amerikansk reklam

Den amerikanske läkemedelsmyndigheten FDA har gett ut nya riktlinjer
för läkemedelsreklam i tv och tidningar. När riskerna presenteras får
det till exempel inte göras samtidigt med distraherande musik.

4 jun 2009, kl 14:09
0

Annons

Det 27-sidiga dokumentet ?Guidance for industry presenting risk information in prescription drug and medical device promotion? har släppts från FDA i förra veckan. Innehållet ger tydliga instruktioner för hur risker och biverkningar ska presenteras i reklam så att det är tydligt för konsumenterna.

I tv-reklam bör filmerna inte innehålla snabba klipp och scenbyten samtidigt som riskerna presenteras. Det bör heller inte förekomma distraherande musik som avleder tittarens uppmärksamhet. Den speakerröst som talar om riskerna bör dessutom vara samma som tar upp fördelarna så att tittaren och lyssnaren inte uppfattar dem som mindre viktiga.

Riktlinjerna har tagits fram efter att kritik riktats mot att läkemedelsindustrin genom att använda vissa knep får riskerna inte framgår lika tydligt som fördelarna. Även om riktlinjerna inte är bindande hoppas myndigheten på att industrin ska förändra sitt beteende vid marknadsföringen.

Ken Johnson, vice vd för branschorganisationen PhRMA, säger i en kommentar att industrin ställer sig positiv till riktlinjerna och de redan har frivilliga regler om att risker och biverkningar ska presenteras på ett balanserat sätt.