Annons

Regeringen öppnar för förbättringar av patientsäkerheten

Regeringen öppnar i propositionen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet för en rad förändringar, utöver de sedan tidigare kända grundförslagen, med syfte att förbättra patientsäkerheten. Det skriver Dagens Medicin i dagens utgåva.

23 feb 2005, kl 13:26
0

Propositionen om ökad patientsäkerhet, baserad på Leif Ekbergs utredning, presenterades häromveckan av regeringen. Huvudförslaget är att ett register över patienters uttag av receptbelagda läkemedel inrättas vid Apoteket. Farmacevter och förskrivare kan få ta del av uppgifterna om patienten samtycker.

Läs mer om propositionens grundförslag i artikeln som är länkad i högermarginalen.

Av propositionen framgår dock att regeringen har för avsikt att eventuellt utvidga registerförslaget i linje med kritik som framförts av många remissinstanser, skriver Dagens Medicin.

Man avser bland annat utreda möjligheten att registrera uppgifter om förskrivare i det nya registret.

Regeringen inser också det av många remissinstanser påpekade problemet med avsaknad av information om förskrivningsorsak i det nuvarande förslaget. Därför avser man ge Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett system med koder för förskrivningsorsaker, som är tänkta att anges på förskrivarnivån.

Regeringen menar också att kravet på samtycke för tillgång till uppgifterna är problematiskt, inte minst vad gäller patienter som använder läkemedel i missbrukssyfte. I nuläget kvarstår förslaget , men regeringen avser följa utvecklingen och eventuellt återkomma med nya förslag.