Annons

Receptfritt i handeln ? så går det i Danmark

För drygt två år sedan blev det tillåtet att sälja receptfria läkemedel utanför apoteken i Danmark. Samtidigt skrotades prisregleringen. Danmarks apotekerförening är alltjämt negativ till reformen.

19 sep 2003, kl 16:36
0

Annons

Omkring 1 100 butiker, exempelvis 45 Seven Eleven-butiker, och andra försäljningsställen i Danmark säljer idag vissa receptfria läkemedel efter att ha fått tillstånd från Lægemiddelstyrelsen. Butikerna måste tillhandahålla ett bassortiment av preparat som är fastslaget av myndigheten. Detta omfattar bland annat smärtstillande medel, slemlösande medel mot hosta, halstabletter och nikotintuggummi och -plåster. En rad restriktioner gäller; exempelvis får endast mindre förpackningar säljas och läkemedlen måste placeras bakom disk.

Inte mycket billigare

Inledningsvis gick butikerna ut med lägre priser än före liberaliseringen ? i genomsnitt 14 procent lägre än apoteken. Prisskillnaden har sedermera jämnats ut, eftersom handeln har höjt priserna när man väl etablerat en marknadsandel. Alltjämt är dock priserna något lägre än på apoteken. Lægemiddelstyrelsen har bara offentliggjort uppgifter om priserna fram till september 2002. Under 2003 har priserna höjts ytterligare och reformens kostnadsbesparande effekt har börjat ifrågasättas.

Förbrukningsmönstret har förändrats något ? försäljningen av rökavvänjningsmedel ökade med 8,6 procent fram till och med september i fjol, medan försäljningen av smärtstillande läkemedel minskade med 7,7 procent. Det senare antas främst vara ett resultat av att konsumenterna i högre grad väljer de små förpackningar som finns i handeln.
I detaljhandeln har man i princip bara valt att sälja originalpreparat med välkända varumärken. Även om dessa fabrikat alltså är något billigare i handeln, tjänar kunderna ofta ganska mycket på att köpa de generiska preparat som bara finns på apoteken. Dessutom är priset per tablett ofta lägre vid köp av de större förpackningar som bara finns på apoteken.

Ovissa folkhälsoeffekter

Under temasymposiet Egenvårdens möjligheter den 24 oktober berättar Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening, om konsekvenserna av den danska reformen. Hon är i huvudsak negativ till reformen.
? Vi anser alltjämt att alla läkemedel, oavsett om de är receptbelagda eller receptfria, bör säljas av fackutbildad personal, det vill säga farmacevter. Därför ogillar vi den nya ordningen. När det gäller försäljning av läkemedel ska patientsäkerheten och folkhälsan stå överst på dagordningen. Det uppnår man inte vid försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek, säger hon.
Finns det några erfarenheter hittills som pekar på att reformen lett till försämrad patientsäkerhet eller folkhälsoproblem?
? Jag tror att det är för tidigt att säga något om folkhälsoeffekter, säger Helle Jacobsgaard.