Rädsla för spridning av ebola

Utbrottet av ebola i Guinea misstänks hittills orsakat 59 dödsfall. Totalt har WHO registrerat 86 misstänkta fall i den mycket dödliga sjukdomen.

26 mar 2014, kl 11:16
0

Annons

Ännu har dödsfall bara rapporterats från sydöstra Guinea, men misstänkta fall har börjat komma in också från grannstaterna Sierra Leone och Liberia. Hälsomyndigheterna i Liberia meddelade häromdagen, enligt Reuters nyhetsbyrå, åtta misstänkta fall, varav fem avlidit.

Spridningen av ebola, som är en av de mest dödliga av infektionssjukdomar har skapat oro i många afrikanska nationer med svaga hälsosystem. I sydöstra Guinea där sjukdomen bekräftats av laboratorieprov undviker människor, enligt nyhetsbyrån stora sammankomster och priserna på marknaderna uppges ha stigit kraftigt då många undviker att transportera varor till området av rädsla att smittas. Myndigheterna i Guinea planerar nu för isolering av misstänkta ebolafall i de drabbade sydöstra distrikten.

Det finns idag vare sig vaccin eller antiviral behandling mot ebolafeber. Ett antal vacciner har testats under åren, men utan någon framgång. Ribavarin har tytt på viss effekt hos infekterade möss, men några försök på människor har ännu inte gjorts.

Ebola upptäcktes första gången 1976 i dåvarande Zaire, numera Demokratiska republiken Kongo. Det är ett trådliknande så kallat filovirus som tillhör gruppen blödarfebervirus. Dödligheten beräknas till 80 procent. Cirka 1000 dödsfall beräknas ebolaviruset ha orsakat hittills, vilket är ytterst få jämfört med till exempel hiv, malaria och tuberkulos.