PRESSKLIPP

Stödet för privat vård ökar (LANDSTINGSVÄRLDEN) En mätning av Svenskt kvalitetsindex visar att svenska folket har blivit nöjdare med den offentliga sjukvården. Mätningen gällde år 2002 och visade att vi var betydligt nöjdare än 2001 som innebar en bottennotering för både offentlig och privat sjukvård. Men ökningen kan till viss del bero på att förväntningarna […]

18 feb 2003, kl 11:08
0

Annons

Stödet för privat vård ökar

(LANDSTINGSVÄRLDEN)

En mätning av Svenskt kvalitetsindex visar att svenska folket har blivit nöjdare med den offentliga sjukvården. Mätningen gällde år 2002 och visade att vi var betydligt nöjdare än 2001 som innebar en bottennotering för både offentlig och privat sjukvård. Men ökningen kan till viss del bero på att förväntningarna har sjunkit.
De aspekter av vården som får högst betyg i enkäten är prisvärdheten och personalens kompetens och empati. Som vanligt är folk mest missnöjda med väntetiderna och tillgängligheten.
Bakom Svenskt kvalitetsindex står bland annat Institutet för kvalitetsutveckling. Statistiska centralbyrån och Handelshögskolan i Stockholm.Tanter mejlar gärna doktorn

(LÄKARTIDNINGEN)

I Åsele en liten glesbygdskommun i Västerbottens inland har man sedan våren 2000 möjlighet att kontakta vårdcentralen via mail. Något som visat sig slå väl ut berättar man i Läkartidningen nummer 5/2003.
Och de som främst använder den här möjligheten är kvinnor mellan 40 och 60 år. Främst mailar de för att få en tid hos doktorn, men nästan lika ofta ber man om råd. Totalt var det 89 personer som under 2002 använde denna kommunikationsväg.Hjälp mot värktabletter

(TIDNINGEN APOTEKET)

? Tidigare behandlade vi mest medelålders och äldre kvinnor. Idag har vi påfallande många unga män och kvinnor i karriäryrken.

Det berättar Britt Vikander psykiater vid Beroendecentrum i Stockholm i Apotekets tidning nummer 1/2003.
Till kliniken söker sig numer patienter som har svårt att sluta med smärtstillande medel, både starkare medel med kodein som skrivits ut av läkare och vanliga receptfria.
Det här är ett växande problem och läkarna bär en del av ansvaret anser Britt Vikander.