Annons
“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”
Foto: NAIAD.

“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”

En ny stor studie bekräftar att preexpositionsprofylax, Prep, kraftigt kan minska hiv-spridning.

18 okt 2018, kl 15:12
0

Anders Tegnell
Foto: Folkhälsomyndigheten

Den nya studien, publicerad i the Lancet,  visade att förebyggande läkemedelsbehandling, kallad preexpositionsprofylax eller Prep, minskade antalet nya hiv-fall i en delstat i Australien med 25 procent på ett år.

– Detta är den första stora undersökningen på befolkningsnivå av Prep. Även om det redan tidigare fanns forskningsresultat som visade att läkemedelsprofylax mot hiv hade effekt i olika studier, är det alltid jättebra att som i den aktuella undersökningen också kontrollera vad som händer när man tar ut en medicinsk behandling i verkligheten, säger Anders Tegnell, chef för Folkhälsomyndighetens avdelning för folkhälsoanalys och datautveckling och tidigare statsepidemiolog.

Vid preexpositionsprofylax används det antiretrovirala läkemedlet Truvada (emtricitabin+tenofovirdisoproxil) eller generika till detta. Forskarna i Australien följde 3 700 män som hade sex med män och som fick sådan behandling dagligen under ett år. Samtliga deltagare bedömdes ha hög risk att bli hiv-smittade, en bedömning som byggde på bland annat mannens sexvanor och eventuellt bruk av injicerade narkotika.

Undersökningen genomfördes vid 21 kliniker i delstaten New South Wales i Australien. Antalet nya hiv-diagnoser bland män som hade sex med män i delstaten minskade från 295 under året innan Prep-behandlingen infördes till 221 under året efter införandet. Två män blev hiv-smittade efter att Prep-kampanjen startats och båda uppgav att de inte tagit det förebyggande läkemedlet.

Tidigare randomiserade, kontrollerade studier har visat att Prep på individnivå kan minska risken att bli hiv-smittad med omkring 80 procent. Baserat på bland annat detta rekommenderade Folkhälsomyndigheten, som Läkemedelsvärlden rapporterat, i fjol i en kunskapsöversikt att personer i Sverige med hög risk för hivinfektion skulle erbjudas Prep.

– De nya forskningsresultaten ger kvitto på att vår bedömning fungerar, säger  Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten, som tror att de resultaten ytterligare kan underlätta det pågående införandet av Prep i hälso- och sjukvården runt om i Sverige.

Han framhåller också att det är angeläget med fortsatt forskning om Prep:

– En obesvarad fråga vid forskningsfronten just nu är om den förebyggande behandlingen måste ges kontinuerligt eller om det kan räcka att ta läkemedlet i samband med att man utsätts för smittorisk.

Enligt nuvarande praxis ges behandlingen kontinuerligt, men om läkemedlet kan tas periodvis med bibehållen skyddseffekt skulle detta ha flera fördelar både för personen och för samhället, förklarar han.

– Att undersöka detta är nästa viktiga steg i kunskapsutvecklingen.