Annons

Pharmacia & Upjohn fryser alla investeringar: Ny strategi stoppar forskningscenter i Sverige

Pharmacia & Upjohns forskningscenter på Kungsholmen i Stockholm är lagt på is. Orsaken verkar vara en ny forskningsstrategi med en ökad satsning på externa forskningsbolag istället för intern forskning. Det är dock ännu så länge en öppen fråga om satsningen i Sverige blir av eller inte.

4 jul 2002, kl 22:52
0

Det är inte längre säkert att Pharmacia & Upjohn kommer att bygga den tidigare aviserade forskningsanläggningen vid Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm. Det står klart efter att företaget i slutet av juni frös alla större investeringar i avvaktan på en total översyn av kostnadsläget inom företaget, initierat från ledningen i USA.
  Vi måste se över alla större kostnader i företaget globalt, säger Britt Louise Holmström, intern informationschef på Pharmacia & Upjohn i Sverige. Översynen ingår i en långsiktig strategisk plan för att få en bra kontroll över kostnaderna.
Hon framhåller dock att torskningsområdet metaboliska sjukdomar, som det var tänkt att man skulle ägna sig åt i forskningscentret, fortfarande är högaktuellt och att det istället är andra faktorer som har påverkats under resans gång.
  Vi lever i en föränderlig värld och då måste man ifrågasätta alla investeringar, säger hon.

Ny forskningsstrategi

Och det som har förändrats är Pharmacia & Upjohns forskningsstrategi. Företaget har under de senaste åren börjat satsa mer och mer av torskningsresurserna på samarbete och uppköp av mindre forskningsbolag.
Bara några veckor innan beskedet om att alla investeringar måste frysas gick ut internt inom Pharmacia & Upjohn offentliggjorde man två stora investeringar i amerikanska torskningsbolag. Dels köpet av 20 procent av aktierna i det Texasbaserade hormonforskningsbolaget Sensus med option på att köpa hela företaget senare och dels köpet av hela cancerforskningsbolaget Sugen i Kalifornien. Det senare en affär på cirka 5,5 miljarder kronor.
  Köpet av Sugen är ytterligare exempel på Pharmacia & Upjohns nya strategi att till våra interna forskningsprojekt addera externa innovationer, säger Fred Hassan, VD i Pharmacia & Upjohn. Och genom att gå in i Sensus får vi en mycket bra strategisk synergi med vår verksamhet inom peptidhormoner.
Denna bild bekräftas också när man tittar på Pharmacia & Upiohns torskningssatsningar de senaste åren. Företaget har mer än femdubblat värdet av sina externa forskningssamarbeten de senaste fyra åren. 1995 stod externa samarbeten endast för 4 procent av den totala torskningsbudgeten medan de i år svarar för heta 21 procent. Och ökningen beror inte på en minskad forskningsbudget.

?Bör inte överdramatiseras?

  Jag tycker inte att man ska överdramatisera betydelsen av den här frysningen, säger Sören Densjö, informationschef på Pharmacia & Upiohn. Forskningsområdet metabola sjukdomar, med främst diabetes och tillväxthormon, är fortsatt högintressant och inget är sagt som ändrar det eller dess geografiska fokus på Sverige. Forskningscentret är en fysisk enhet med lokaler   något som vi är i stort behov av   så blir det inte i den ena formen så blir det i den andra. Det kan ju
hända att man hittar en annan lösning till ett annat pris, men det är ju bara spekulationer

Pharmacia & Upjohn sänder nya signaler


Det var i februari förra året som Pharmacia & Upjohn, efter mycket hård kritik för att de flyttat vitala forskningsområden ifrån Sverige, med buller och bång gick ut och presenterade planerna på ett forskningscenter på Kungsholmen i Stockholm. Centret, som var en investering på cirka 1,1 miljarder kronor, skulle rymma 235 forskare och stå färdigt år 2001.
Det är en stor satsning för Pharmacia & Upjohn i Sverige och en viktig signal till forskare i Sverige både inom och utanför företaget", sade forskningschefen Göran Ando då. Nu skickar beslutet att lägga planerna på is sannolikt helt andra signaler till Sveriges forskare.