Patienter bör få aktuell bipacksedel

Informationen på bipacksedeln i läkemedelsförpackningen är inte allt för sällan gammal. Nu vill Lif tillsammans med övriga branschorganisationer, handikappförbund och pensionärsorganisationer att apoteken ska skriva ut den senaste bipacksedeln vid expedieringen.

10 dec 2009, kl 11:45
6

Annons

Beroende på hur ofta läkemedlet tillverkas kan det dröja upp till två år innan den nya informationen finns på den förtryckta bipacksedeln i förpackningen. Samtidigt finns alltid uppdaterad information på Fass.se och på Läkemedelsverkets hemsida. En hopvikt bipacksedel instoppad i läkemedelsförpackningen är kanske ett förlegat sätt att tillhandahålla informationen, menar Lif tillsammans med bland annat pensionärsorganisationer i ett brev till regeringen.

Organisationerna vill därför
att apoteken åläggs att skriva ut den senast godkända informationen när läkemedlet expedieras, om patienten vill det.
En utskrift på apoteken kan också göras uppförstorad, det vill säga mer läsbar än den tryckta i förpackningen eller i punktskrift.
? Det här är något vi inom branschorganisationerna talat om under en längre tid, säger Kennet Nyblom för Föreningen generiska läkemedel.
? I det korta perspektivet får man väl köra båda systemen parallellt, men i förlängningen tänker vi oss att bipacksedeln i förpackningen försvinner, säger Anita Finné Grahnen på Lif.
Men en sådan förändring måste beslutas på EU-nivå.

Att på apoteken
erbjuda patienterna en utskrift av den aktuella informationen som tillägg till den i förpackningen kan dock införas i Sverige.

 

6 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Detta vore ju mycket bra. I nuläget kan det dröja mycket lång tid innan viktig säkerhetsinfromation i de förpackningar som expedieras så en sån här nyordning vore värdefull!

 2. Det känns som att de som diskuterat detta inte har erfarenhet av apotekskunder och den verklighet som vi som expedierar har. Vi kan hänvisa till läkemedelsföretagens informationsavdelningar för uppdaterad information om läkemedlet. De flesta kunder vill inte läsa bipacksedel. Och vill de det så har de nästan alltid internet hemma.

  På apoteken ska kundflödet och muntlig obunden läkemedelsinfo prioriteras.

 3. Axel, det låter snarare som du inte inser vad kunder har för olika behov och vad man kan göra med teknik.
  När man gör läkemedelsgenomgångar får man reda på att många kunder lusläser bipacksedlarna, särskilt avsnitten om biverkningar, och vilka läkemedel man inte ska ta tillsammans. Så jag undrar hur du så tvärsäkert vet att de flesta inte vill läsa bipacksedlarna?
  Vilken information är obunden? Tänker du på MOD? Varifrån kommer informationen om inte från läkemedelsindustrin, då det är dom som tar fram läkemedlet. Det är märkligt att informationen skulle bli obunden bara för att någon kopierar den från fass eller bipacksedel till MOD-avsnittet…
  Visst är muntlig info viktigt, men skriftlig är minst lika viktigt. Om kunden tex nyligen har fått hjärtinfarkt, får 5 nya läkemedel, hur lätt är det då i den situationen att komma ihåg allt det som sägs på apoteket?
  Att nästan alla har internet hemma tror jag inte på, framförallt inte de äldre, 75 år och uppåt, som ofta har många läkemedel.
  Visst är kundflödet viktigt, men lämnar du inte tillräckligt bra råd kan kunden hantera sina läkemedel fel. Då blir varken kunden eller vården nöjda, och de vänder sig troligen inte mer till ditt apotek…

 4. Ja, absolut är det viktigt med en bipacksedel, men i detta projekt menar man att bipacksedeln ska skrivas ut vid expedieringstillfället till patienten. (Bipacksedeln ska alltså inte försvinna i pappersform.) På så sätt får patienten alltid den senaste versionen av läkemedelsinformationen.

 5. Instämmer i tänket! – det ska inte ta år för reviderad information att nå kunden.
  Det kan dock vara bra att fundera på en lösning kring att vissa ändringar som berör bipacksedeln kan vara batchspecifika. Exempelvis ändrade innehållsämnen eller utseende. Sådana ändringar införs direkt i FASS och hos Läkemedelsverket, vilket i praktiken betyder att informationen som ligger på webben kan avvika från den expedierade varan.

  Bipacksedlarna som ligger i kartongerna är alltid de som stämmer överrens med just den varan.

  Annars kommer det hända att kund t ex tar hem runda vita tabletter utan brytskåra och en bipacksedel där det står röda avlånga med brytskåra. Eller att innehållsämnena listade inte stämmer med varan.

 6. Det är av betydelse att den bipacksedel som delas ut till kunden inte är föråldrad, dvs bibringar information som inte tillverkaren kan eller vill stå för. Hur mycket än detta eventuella merarbete för apoteken kan tänkas påverka “kundflödena”. En annan aspekt på detta är att en nyutskriven och aktuell bipacksedel, som delas ut separat och inte ligger instoppad i förpackningen, skulle kunna underlätta för apotekspersonalen vid information om läkemedlet.