Annons

Överflödiga kilon försvann

En medicin som slår mot både övervikt och dess följdsjukdomar är förstås ?bingo? för alla läkemedelsbolag. Topiramat, aktiv substans i epilepsimedicinen Topimax, kan bli en sådan fullträff. Men Reductil ? från början tänkt som antidepressivum ? får nog nöja sig med att vara enbart viktminskande.

24 okt 2001, kl 16:50
0

Annons

Topimax godkändes som epilepsimedicin 1996. Men redan under de kliniska prövningarna 1989 såg Elinor Ben Menachem, neurologöverläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, att preparatet också hade en viktminskande effekt.

? Några av patienterna gick ner så mycket i vikt att vi fick avsluta behandlingen trots att de blev anfallsfria. En del tappade så mycket som tio procent av kroppsvikten, berättar Elinor Ben Menachem.

Hon sade direkt till amerikanska Johnson & Johnson, ägare till Janssen-Cilag, att här fanns en ny indikation, värd att forska mot. Tipset föll inte omedelbart i god jord.

? Under de kliniska prövningarna hade vi höga doser, uppemot 800 mg. I så höga doser var man rädd för att gå in och utveckla topiramat för viktminskning, eftersom det hade stora kognitiva biverkningar.

Talsvårigheter, långsamhet och tankestörningar var några av biverkningarna.

Men Elinor Ben Menachem och professor Ulf Smith lyckades övertala Johnsson & Johnsson att göra en ny studie.

? Det var inte lätt, vi fick mer eller mindre tvinga oss till den.

Påverkar många system

Studien genomfördes 1996 och visade att topiramat hade god effekt mot epilepsianfall redan vid 100-200 mg. Viktminskningarna låg fortfarande på runt tio procent för de mest överviktiga, samtidigt som biverkningarna inte var lika kraftiga längre.

? Då blev det hela intressant. Och nu är Johnson & Johnson ganska glada för att vi fick göra studien, säger Elinor Ben Menachem.

Ännu är det oklart varför man går ner i vikt av topiramat.

? Vi vet att insulin- och blodsockerbalansen förbättras. Topiramat är en fruktosliknande molekyl. Den liknar alltså en kroppsegen substans, så det är inte konstigt att den påverkar många system, till exempel centrala nervsystemet.

? Men de slutgiltiga svaren dröjer ? det är spännande, säger Elinor Ben Menachem.

Hennes kollega Ulf Smith genomför i år en studie där patienter med typ 2-diabetes ges topiramat för att undersöka om verkningsmekanismerna är särskilt gynnsamma på diabetes. Och professor Lars Sjöström på Sahlgrenska leder Top 33-studien, där 600 överviktiga personer med obehandlad eller enbart kostbehandlad typ 2-diabetes får topiramat. Den ska vara avslutad i oktober 2002. Här används doser som ligger på 25-100 procent av epilepsidoserna.

? Vi tar det lite lugnare med att titrera patienterna. För epilepsi startar man på 25 mg, vi startar på 16 mg och går långsamt uppåt, berättar Christer Söderström, klinisk projektledare för Janssen-Cilag i Sverige.

? Vi har 50-60 studier på gång kring topiramat, men långt ifrån alla är inriktade på viktminskning.

Tydlig viktminskning

Ett annat viktreduktionspreparat, Reductil, godkändes tidigare i år. Men egentligen var dess aktiva substans sibutramin tänkt att bli ett antidepressivum.

? Sibutramin är ett SNRI, serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare, och det finns snarlika molekyler på marknaden som antidepressiva läkemedel, berättar Eva Johnsson, medicinsk chef på Knoll Läkemedel, numera uppköpt av Abbott.

Det var brittiska Boots läkemedel som startade forskningen kring sibutramin som antidepressivum. Men efter ett par år stod det klart att hypotesen inte höll.

? Man kunde inte notera några signifikanta effekter mot depression, däremot tydliga viktminskningar. Hade det inte uppträtt, hade säkert molekylen lagts ned, men nu styrdes utvecklingen om, mot viktminskning, säger Eva Johnsson och konstaterar att detta var en klockren serendipity-situation ? en rent slumpmässig upptäckt.

Mår bättre

När Boots läkemedelsdivision köptes av Knoll i mitten av 90-talet följde sibutramin med i boet och Knoll fortsatte forskningen.

Frågan är om sibutramin kan vara ett ?kombinationsläkemedel?, både mot fetma och depression.

? För patienter med obesitas och depressiva drag, vilket är en vanlig kombination, kan sibutramin visa sig bli ett värdefullt terapitillskott, skrev professor Stephan Rössner vid överviktsenheten på Huddinge universitetssjukhus i Läkartidningen tidigare i år.

Men Eva Johnsson är tveksam:

? Vi har faktiskt inte lyckats dokumentera några signifikanta effekter på stämningsläget. Visst säger många patienter att de ?mår bättre?, men det kan ju vara en följd av att de lyckats gå ner i vikt, efter att ha misslycktas i många år.

? Det är svårt att säga vad som är orsak och verkan kring övervikt och nedstämdhet, säger Eva Johnsson.

Efter kliniska prövningar på 8.000 personer godkändes Reductil som viktpreparat i april, ett år försenat bland annat på grund av diskussioner kring preparatets blodtryckshöjande effekt. Olyckligtvis, för Knoll, var det samma dag som regeringen beslutade dra in subventioneringen av läkemedel mot fetma.