Annons

Överdrev effekten av adhd-medel

Shire har gått med på att betala 56 miljoner dollar i böter i USA för att ha överdrivit effekten av flera läkemedel.

25 sep 2014, kl 10:25
0

Annons

Det irländska läkemedelsföretaget Shire har gått med på en förlikning gällande otillåten marknadsföring av flera läkemedel, enligt det amerikanska justitiedepartementet. Företaget har bland annat överdrivit effekten av adhd-läkemedlet Adderall, dextroamfetamin, och marknadsfört det off-label. Bland annat påstod man att Adderall kunde förhindra dåliga studieresultat, att patienten förlorade jobbet, kriminellt beteende, trafikolyckor och könssjukdomar. 

Representanter för Shire ska också ha påstått att Elvanse, lisdexamfetamin, ledde till mindre missbruk än alla andra långtidsverkande adhd-läkemedel, trots att det inte fanns belägg för påståendet i någon klinisk studie. 

Förlikningen gäller också preparaten Daytrana, Lialda och Pentasa. Den otillåtna marknadsföringen ska ha pågått mellan 2004 och 2010.

Enligt justitiedepartementet har Shire samarbetat kring utredningen och vidtagit åtgärder. Företaget ska nu betala 56,5 miljoner dollar, drygt 400 miljoner kronor, i böter. Dessutom har man gått med på att betala ytterligare 2,9 miljoner dollar i en civilrättslig stämning i delstaten Louisiana. 

Shire har inte medgett något brott i samband med förlikningen.