Ökade anslag till läkemedelsförmånerna

Ökade anslag till läkemedelsförmånerna

I regeringens vårbudget får bland annat Socialstyrelsen, Ivo och läkemedelsförmånerna ökade anslag medan Vetenskapsrådet får mindre i plånboken.

13 apr 2016, kl 15:07
0

Annons

När regeringens vårbudget presenterades i dag stod det klart att läkemedelsförmånerna får 1,8 miljarder kronor i ökade anslag. Det ska täcka statens tilläggsersättning till landstingen för läkemedelskostnaderna 2015 och prognostiserade kostnader för 2016. Det totala anslaget till läkemedelsförmånerna uppgår därmed till 22,2 miljarder kronor.

Sedan 2015 har staten och landstingen en överenskommelse om en vinst- och förlustdelningsmodell. Om kostnaderna för läkemedelsförmånerna överstiger överenskommet belopp med mer än tre procent ska staten finansiera hälften av beloppet över tre procent. För 2015 landade utfallet i att staten ska ersätta landstingen med 304 miljoner kronor. Om kostnaderna å andra sidan understiger det överenskomna beloppet med mer än tre procent blir landstingen återbetalningsskyldiga på motsvarande sätt.

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo och Socialstyrelsen får ökade anslag med 10 miljoner kronor var. Ivos anslag landar därmed på totalt 638 miljoner kronor och anslagsökningen är ett resurstillskott för att säkra tillsynsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården, psykiatrin och öppenvården.

Det ökade anslaget till Socialstyrelsen är i huvudsak avsett att användas för att effektivisera och snabba på bedömningen av hälso- och sjukvårdsutbildningar från länder utanför EU/EES. Totalt får Socialstyrelsen 596 miljoner kronor i statliga anslag.

Minus i plånboken blir det däremot för Vetenskapsrådet och verksamhetsdelen forskning och forskningskommunikation. Där minskas anslagen med 46,3 miljoner kronor till totalt 5,8 miljarder kronor. I budgetpropositionen skriver regeringen att ”minskningen bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som finansieras från anslaget”. Av de drygt 46 miljonerna kommer 10 miljoner från minskade anslag till den registerbaserade forskningen.

Anslagsminskningen ska delvis finansiera ökade anslag till Vetenskapsrådet inom området avgifter till internationella organisationer, som får ett tillskott på 66,2 miljoner kronor.