Annons

Ökad försiktighet med läkemedel mot atopiskt eksem

Trots oklarheter om risker för bland annat hudcancer efter användning av substanserna pimekrolimus eller takrolimus, så anser den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, att de kan fortsätta att användas.

28 mar 2006, kl 12:52
0

Annons

Primekrolimus (Eidel) och takrolimus (Protopic) är godkända för användning vid atopiskt eksem. För att utreda om det föreligger ett samband mellan användningen av dessa substanser och rapporterade fall av hudcancer samt lymfkörtelcancer, initierade den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté en granskning. Kommittén har nu kommit fram till att nyttan med dessa substanser överväger riskerna, men att de bör användas med försiktighet.

Enligt kommittén kan man inte med tillgängliga data dra slutsatsen att dessa substanser orsakat cancerfallen. Med den kräver samtidigt att de ansvariga läkemedelsföretagen, Novartis och Astellas Pharma, samlar in ytterligare forskningsdata om säkerheten på lång sikt.

CHMP kräver också att produktinformationen ändras för att öka medvetenheten om eventuella risker. Det innebär bland annat att läkemedlen bara ska användas i andra hand, de ska inte användas under en längre sammanhängande period, och endast läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av atopiskt eksem ska inleda behandlingen.