Annons

OK med Tamiflu till småttingar

Under en pandemi med influensan A/H1N1 kan Tamiflu användas för behandling av barn under ett år. Den bedömningen gör det europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté, CHMP.

12 jun 2009, kl 16:29
0

Annons

I väntan på att ett pandemivaccin framställts är antivirala läkemedel det som står tillbuds för medicinsk behandling och profylax av influensan. CHMP, EMEA:s vetenskapliga kommitté har gjort bedömningen att det antivirala medlet Tamiflu kan användas för behandling av barn under ett år under en pandemi med den nya influensan.
Den dosering man rekommenderar är i dagsläget baserad på begränsade kliniska data och kan omprövas när man får mer underlag.

CHMP har
också gjort bedömningen att nyttan uppväger riskerna med att under en pandemi ge gravida och ammande Tamiflu och Relenza.
Kommittén rekommenderar också individer som har Tamiflukapslar som nyligen gått ut att behålla dessa, eftersom behov av läkemedlet kan bli aktuellt under en pandemi. CHMP bedömer att kapslar som finns på marknaden kan användas två år längre än utgångsdatum på förpackningen.