Annons

Obama överlåter beslut om stamceller till NIH

Barack Obama kommer att tillåta statligt stöd till all typ av
stamcellsforskning och han ger det nationella hälsoinstitutet. NIH,
uppgiften att dra upp riktlinjerna för hur det ska gå till. Det uppgav
representanter för Vita huset i helgen.

9 mar 2009, kl 13:25
0

Annons

En av de omfattande förändringar inom hälso- och sjukvården som den nytillträdde amerikanske presidenten Barack Obama annonserat ligger inom stamcellsforskning. Han har tidigare sagt att han vill häva de restriktioner som hans föregångare infört som hindrar statlig finansiering av forskning på embryonala stamceller. Under måndagen förväntas han informera om de nya direktiven under ett möte i Vita huset.

Harold Varmus, en av Obamas vetenskapliga rådgivare meddelade på söndagen att presidenten inte själv kommer att utforma några riktlinjer för hur stamcellsforskning och hur finansieringen ska går till. Istället kommer han att ge i uppdrag till National Institutes of Health, NIH,
att ta fram förslag på sådana, ett förslag som ska redovisas inom fyra månader.

Enligt nuvarande lag begränsas den statliga finansieringen av stamcellsforskning eftersom den inte tillåter att pengar går till arbeten med humana embryonala stamceller. Staten tillåts bara bidra till forskning på stamceller med ett annat ursprung.

Under måndagen kommer president Obama också att skriva på ett dokument som ska garantera vetenskaplig integritet i de statliga beslut som tas inom forskning. Den förre detta presidenten George W. Bush var anklagades vid flera tillfällen från både akademiskt och politiskt håll för att låta politik och religion påverka beslut som rörde stamcellsforskning och även klimatet, energin och preventivmedel. Genom att skriva på försäkran om att låta staten ska förhålla sig vetenskapligt till medicinsk och teknisk utveckling hoppas Obama inte bli drabbad av samma anklagelser.