Nytt uppdrag till Läkemedelsverket

Nytt uppdrag till Läkemedelsverket

Regeringen förnyar uppdraget kring tillgången på läkemedel och medicinteknik under pandemin.

5 nov 2020, kl 14:19
0

Annons

Regeringen ger åter Läkemedelsverket i uppdrag att stärka arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och medicinteknik under coronapandemin. Myndigheten ska även utöka sina informationsinsatser och samverkan med andra myndigheter.

För att kunna genomföra uppdraget får Läkemedelsverket 14,7 miljoner.

I mars fick Läkemedelsverket, som Läkemedelsvärlden rapporterade, ett liknande uppdrag. Myndigheten har också intensifierat arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter.

Det har bland annat skett med hjälp av olika samordningsinsatser samt ändringar av föreskrifter. Läkemedelsverket har även arbetat med frågor kring omflyttning av läkemedel mellan apotek och mellan regioner.

Det förnyade uppdraget ska redovisas senast i mars 2021.