Annons

Nytt läkemedel mot högt blodtryck godkänt

EU-kommissionen har godkänt Edarbi (azilsartan medoxomil) för behandling
av högt blodtryck. Läkemedlet kommer att finnas på den europeiska
marknaden under 2012.

12 dec 2011, kl 13:04
0

Annons

Takedas Edarbi är en angiotensinreceptorblockerare (ARB) som tas en gång om dagen. Läkemedlet godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i februari i år. Det kommer att marknadsföras i Europa under 2012, med start i Tyskland i januari.

Godkännandet är baserat på sju fas III-studier som inkluderade nästan 6 000 patienter. 80 mg/dag av läkemedlet visade effekt mot placebo samt de två vanligaste ARB-läkemedlen. Biverkningarna i samband med behandling var mestadels mild eller måttlig. De vanligaste biverkningarna var yrsel, förhöjt kreatinfosfokinas och diarré.