Annons
Ny substans testas kliniskt mot depression
Foto: Istock

Ny substans testas kliniskt mot depression

Svenska forskare testar den kroppsegna substansen NPY som möjlig ny behandling av depression.

15 jun 2017, kl 10:06
1

Annons

Vid Karolinska universitetssjukhusets prövningsenhet, KTA Prim, pågår en klinisk läkemedelsprövning där neuropeptid Y testas mot depression.

Neuropeptid Y, NPY, är en kroppsegen signalsubstans som bland annat är inblandad i neurotransmission i hjärnan. Substansen är känd sedan länge och renades fram i början av 1980-talet och testades i mitten av 1990-talet i kliniska prövningar inom diabetes och hypertoni.

Nu testar svenska forskare för första gången NPY kliniskt som behandling av depression. Totalt ska 30 försökspersoner, både män och kvinnor, ingå i en klinisk prövning. Samtliga medverkande ska ha minst en diagnosticerad depressiv period bakom sig och alla ska fortsätta med eventuell pågående behandling med antidepressiva läkemedel.

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och försökspersonerna får antingen en dos aktiv substans via nässprej, eller placebo. Det primära utfallsmåttet är förbättring av depressiva symtom utifrån en vedertagen skattningsskala för depression och syftet med studien är att studera NPY som kompletterande behandling vid depression.

Innan dosering får försökspersonerna fylla i ett skattningsformulär. Efter en dos av antingen 6,8 milligram verksam substans eller placebo sker ett antal skattningar enligt ett schema, med total uppföljningstid på en vecka.

– Målet är att studien ska vara klar efter sommaren med resultat färdiga att presentera innan årsskiftet, säger Aleksander Mathé, senior professor vid KI, som länge har forskat på NPY och som genomför studien tillsammans med docent Johan Lundberg och Miranda Michaneck, specialist i psykiatri.

I tidigare klinisk forskning har man bland annat sett att personer med depression och personer med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, har lägre halter av NPY i ryggmärgsvätskan än friska personer. Man har också sett lägre halter av NPY i hjärnan hos personer som begått självmord än hos normalbefolkningen.

– Det tycks finnas ett samband mellan koncentration av NPY och depressiva symtom, säger Aleksander Mathé.

Dessa samband har man också sett i prekliniska studier och där också att symtomen av depression och PTSD försvann när NPY tillfördes. Vad gäller PTSD har resultaten även bekräftats i kliniska studier.

– I en dubbelblind, placebokontrollerad studie gjord av forskare vid Mount Sinai-sjukhuset i New York på människor med PTSD sågs en tydlig symtomminskning hos gruppen som fick NPY, säger Aleksander Mathé, som medverkade som rådgivare till studien.

Den pågående prövningen vid KTA Prim är den första i sitt slag och Aleksander Mathé ser med spänning fram emot resultaten.

– Jag har forskat på NPY i flera decennier och fyller 83 år om två månader och vill verkligen vara med att ta detta projekt, det vill säga användningen av NPY som behandling av depression, i mål.

Ett bekymmer för forskarna är dock tillgången till aktiv substans. För den pågående studien är den tryggad, men eventuella framtida studier kan få problem.

– I dag finns bara ett läkemedelsbolag som är certifierat att tillverka NPY för humant bruk och de har satt ett skyhögt pris på läkemedlet. NPY är egentligen billigt att tillverka, och flera gör det billigt för användning i djur. Men även om tillverkningen och renheten inte skiljer sig nämnvärt åt krävs certifiering för att få tillverka för människa och för närvarande verkar läkemedelsbolagen inte intresserade av det, säger Aleksander Mathé.

Situationen gör att stora delar av forskningsanslaget till den pågående kliniska studien har gått åt till att köpa in den aktiva substansen, vilket gör Aleksander Mathé bekymrad inför framtiden.

– I ett första steg skulle kanske NPY kunna fungera som kompletterande behandling vid depression men på sikt kan NPY eventuellt ersätta antidepressiva läkemedel, säger Aleksander Mathé.

Det skulle i sådana fall bli ett både effektivt och billigt läkemedel, utan hittills kända bieffekter. Men för att gå vidare krävs större studier och att den verksamma substansen är dyr i inköp sätter förstås käppar i hjulet.

– Jag hoppas verkligen att vi kommer på en lösning, säger Aleksander Mathé.

Den kliniska prövningen med NPY som kombinationsbehandling vid depression finansieras av Vetenskapsrådet och Torsten Söderbergs stiftelse. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Om inget IP-skydd finns förstår jag verkligen varför inga kommersiella aktörer är intresserade. Det är inte heller konstigt att en peptid av GMP-kvalitet kostar mycket.