Annons
Ny svensk studie:
Så hjälper antioxidanter cancer att sprida sig
Ting Wang och Martin Bergö. Foto: Stefan Zimmerman

Så hjälper antioxidanter cancer att sprida sig

Ny forskning ger ytterligare belägg för att kosttillskott med antioxidanter kan öka cancerspridning.

4 sep 2023, kl 07:16
0

Annons

C-vitamin och andra antioxidanter stimulerar nybildning av blodkärl i lungcancertumörer. Det visar en ny studie från Karolinska institutet som har publicerats i The journal of clinical investigation.

Fynden ger ytterligare belägg för tidigare forskningsresultat som tyder på att kosttillskott med antioxidanter kan påskynda tumörtillväxt och metastasering vid cancer.

Antioxidanter ger nya blodkärl

Forskarna genomförde laboratoriestudier av mänskliga lungcancerceller, tumörer från djur och mänskliga tumörorganoider. Det senare är tredimensionella mikrotumörer som man skapar för forskningsändamål.

Studierna visade att tillförsel av antioxidanter som C- och E-vitamin aktiverar en mekanism som får cancertumörer att bilda nya blodkärl. Då får tumörerna mer näringstillförsel och kan snabbare växa och sprida sig i kroppen.

Martin Bergö, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära samt prorektor vid Karolinska Institutet, har lett studien. Han förklarar i ett pressmeddelande att det gäller att undvika för höga doser av antioxidanter:

– Man ska inte vara rädd för antioxidanter i vanlig kost men de flesta människor behöver inget extra tillskott av antioxidanter. Det kan rentav vara skadligt för cancerpatienter och personer med ökad cancerrisk.

Kartlagt mekanismer

Martin Bergös forskargrupp har tidigare visat att antioxidanter påskyndar tillväxten och spridningen av lungcancer genom att stabilisera ett protein som heter BACH1.

Proteinet aktiveras när nivån av fria syreradikaler sjunker, vilket exempelvis sker när extra antioxidanter tillförs via kosten. Nu har forskarna gått vidare och kunnat visa att aktiveringen av BACH1 leder till ökad nybildning av blodkärl, så kallad angiogenes.

Studien visar också att BACH1 regleras på liknande sätt som proteinet HIF-1α – en mekanism vars upptäckare belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2019.

Mekanismen gör att celler kan anpassa sig till förändringar i syrenivåer. HIF-1α och BACH1 arbetar tillsammans i tumörerna, visar den nya forskningen.

Kan ge nya behandlingsmetoder

Forskarna menar att de nya upptäckterna kan komma till klinisk nytta för patienter.

– Det pågår en del försök med läkemedel som stryper blodkärlsnybildning, så kallade angiogeneshämmare, men resultaten har inte varit så framgångsrika som man hoppats, säger Ting Wang, doktorand i forskargruppen.

– Vår studie öppnar för effektivare sätt att förhindra angiogenes i tumörer. Till exempel skulle patienter vars tumörer har höga nivåer av BACH1 kunna svara bättre på behandling med angiogeneshämmare än patienter med låga BACH1-nivåer,

– Nästa steg är att undersöka i detalj hur nivåerna av syre och fria radikaler kan reglera BACH1-proteinet, och vi kommer fortsätta studera den kliniska betydelsen av våra resultat. Vi kommer också gå vidare med liknande studier i andra cancerformer som bröst-, njur- och hudcancer.