Utan uppdatering blir ny kunskap snabbt gammal

I höstens första blogginlägg slår Lars Dagerholt ett slag för sjukvårdens behov av ständig kompetensutveckling.

23 Aug 2018, kl 09:30
0

“Ny kunskap blir snabbt gammal. Hos det multinationella it-företaget IBM anses nyanställdas färdigheter vara relevanta i tre år. Samma sak gäller sannolikt även anställda inom hälso- och sjukvården inklusive närbesläktade områden.

Men i stället för att göra kostsamma kraftsamlingar inom utvalda ämnesområden måste kunskapsmaterial skapas löpande i samband med att nya kunskapsdokument skapas.”

Läs hela Lars Dagerholts blogginlägg här.